EN'AM SURESİ / 139
91.Onlar: "Allah bir insana herhangi bir şey indirmemiştir" derken Allah'ı hakkıyla değerlendiremediler. De ki: "Musa'nın insanlara bir nur ve hidayet rehberi olarak getirdiği, sizin de parça parça kağıtlar haline getirip gösterdiğiniz, çoğunu da gizlediğiniz Kitab'ı kim indirdi? Size (bu kitapla) sizin de babalarınızın da bilmediği şeyler öğretildi." Sen: "Allah (indirdi)" de. Sonra bırak onları daldıkları şeyde oynayadursunlar.
92.Bu da şehirlerin anası Mekke'de ve etrafında oturanları uyarman için sana indirdiğimiz mübarek, kendinden önce indirilmiş olanları doğrulayıcı bir Kitap'tır. Ahirete inananlar buna inanırlar ve onlar namazlarına devam ederler.
93.Allah hakkında yalan uyduran veya kendine bir şey vahyedilmediği halde "bana vahiy geldi" diyenden ve "Allah'ın indirdiği gibisini ben de indireceğim" diyenden daha zalim kim olabilir? Zalimlerin, can çekişmekte oldukları ve meleklerin de karşılarında ellerini açıp: "Canlarınızı çıkarın. Bugün, Allah hakkında doğru olmayanı konuşmanızdan ve ayetlerine karşı büyüklük taslamanızdan dolayı aşağılayıcı bir azapla cezalandırılacaksınız" dedikleri anda hallerini bir görsen!
94.Siz, ilk kez yarattığımız gibi bize yalnız başlarınıza geldiniz ve size verdiklerimizi arkanızda bıraktınız. Allah'ın ortakları olduğunu sandığınız şefaatçilerinizi de beraberinizde görmüyoruz! Aranızdaki bağlar kesildi ve (ilah olduklarını) sandıklarınız yanınızdan kayboldular. [9]

Dipnotlar

9.Yani Allah`a ortak koşanlara yeniden diriliş esnasında böyle seslenilecektir.

Nüzul Sebepleri

91.İbnu Ebi Hatim`in Said bin Cubeyr`den rivayet ettiğine göre yahudilerden Malik bin es-Sayf adında bir adam gelip Resulullah (a.s.) ile tartışmaya girdi. Resulullah (a.s.) ona: "Musa`ya Tevrat`ı indirenin adına söylemeni istiyorum; Tevrat`ta Allah`ın şişman hahama kin duyduğuna dair bir şey görüyor musun?" diye sordu. Adam şişman bir hahamdı. Bu soru üzerine adam kızdı ve: "Allah bir beşere herhangibir şey indirmemiştir" dedi. Arkadaşları da: "Yazık sana, Musa`ya da mı?" diye konuştular. Bunun üzerine bu ayeti kerime indirildi. Bu rivayet mürseldir.

İbnu Cerir`in Abdullah bin Abbas (r.a.)`tan rivayet ettiğine göre bu ayeti kerime, yahudilerin: "Vallahi Allah gökten kitap indirmemiştir" demeleri üzerine indirildi.

93.İbnu Cerir`in İkrime`den rivayetine göre bu ayeti kerimenin: "Allah hakkında yalan uyduran veya kendine bir şey vahyedilmediği halde "bana vahiy geldi" diyenden..." diye başlayan kısmı Museylemetu`l-Kezzab diye bilinen ve peygamberlik iddiasında bulunan şahıs hakkında indirilmiştir. "Allah`ın indirdiği gibisini ben de indireceğim" diyenden..." diye başlayan kısmı ise Abdullah bin Sa`d bin Ebi Serh adlı şahıs hakkında indirilmiştir. Adı geçen kişi önce Müslüman olmuş sonra İslâm`dan dönerek Kureyşilere katılmıştı. Bu kişi: "Eğer Muhammed`e vahiy geldiyse bana da vahiy geldi. Eğer onu (yani Kur`an`ı) Allah indirdiyse ben de Allah`ın indirdiği gibisini indirdim" diye konuşuyordu.

94.İbnu Cerir`in İkrime`den rivayetine göre bu ayeti kerime Nadr bin Hâris`in: "Lât ve Uzza bana şefaat edecektir" demesi üzerine indirildi.