EN'AM SURESİ / 135
60.Sizi geceleri öldüren [5] ve gündüzleri ne işlediğinizi bilen sonra belirli sürenin tamamlanması için gündüzleri sizi yeniden dirilten O'dur. Sonra dönüşünüz yine O'na olacak, sonra yaptıklarınızı size bildirecektir.
61.Kullarının üstünde mutlak güç ve hakimiyete sahip olan O'dur. Size koruyucular gönderir. Nihayet birinize ölüm geldiğinde elçilerimiz onun canını alırlar ve onlar görevlerini yerine getirmede asla kusur etmezler.
62.Sonra gerçek mevlaları olan Allah'a döndürülürler. Dikkat edin, hüküm O'nundur ve O hesabı en hızlı görendir.
63.De ki: "'Eğer bizi şu durumdan kurtarırsa mutlaka şükredenlerden olacağız' diyerek kendisine açıktan ve gizlice yakarışta bulunduğunuz Allah'tan başka sizi karanın ve denizin karanlıklarından kim kurtarır?"
64.De ki: "Allah sizi bundan ve bütün sıkıntılardan kurtarıyor sonra siz yine O'na ortak koşuyorsunuz."
65.De ki: "O size üstünüzden, yahut ayaklarınızın altından bir azap göndermeye veya sizi çeşitli gruplara ayırıp kiminize kiminizin hıncını tattırmaya güç yetirir." Bak, olur ki anlarlar diye ayetlerimizi nasıl etraflıca açıklıyoruz!
66.Gerçek olduğu halde senin toplumun onu (Kur'an-ı kerim'i) inkâr etti. De ki: "Ben sizin üzerinize vekil değilim." [6]
67.Her haberin gerçekleşeceği bir zaman vardır. Yakında bileceksiniz.
68.Ayetlerimiz hakkında uygunsuz sözlere dalanları gördüğünde başka bir söze geçinceye kadar onlardan yüz çevir. Eğer şeytan sana unutturacak olursa hatırladıktan sonra artık zalimler topluluğuyla birlikte oturma.

Dipnotlar

5.Uyku ölüme benzediği ve uyku anında insan iradesine hakim olamadığı için bu ifade kullanılmıştır. Ya da burada ölümle kastedilen ruhların alınmasıdır. Buna göre ifade "Geceleri sizin ruhlarınızı alan..." anlamına gelir.

6.Sizin hesabınızı görüp cezanızı verecek olan ben değilim.