EN'AM SURESİ / 131
28.Hayır; daha önce gizledikleri açığa çıktı. [3] Geri gönderilselerdi kendilerine yasak kılınan şeylere dönerlerdi. Şüphesiz onlar yalancıdırlar.
29."Şu dünya hayatımızdan başka bir hayat yoktur ve biz yeniden diriltilecek değiliz" dediler.
30.Onları, Rabblerinin huzurunda durduruldukları zaman bir görsen. (Rabbleri): "Bu gerçek değil mi?" der. Onlar: "Evet. Rabbimiz hakkı için gerçektir" derler. O da: "Öyleyse inkâr ettiğinizden dolayı azabı tadın" der.
31.Allah'a kavuşulacağını yalanlayanlar zarar etmişlerdir. Onlara kıyamet aniden gelince, günahlarını sırtlarında taşır halde: "Dünyada ettiğimiz kusurlardan dolayı yazık bize!" derler. Dikkat edin, taşıdıkları şey ne kadar da kötüdür!
32.Dünya hayatı oyun ve eğlenceden başka bir şey değildir. Ahiret yurdu ise takva sahipleri için daha hayırlıdır. Akıl etmiyor musunuz?
33.Onların söylediklerinin seni üzdüğünü biliyoruz. Onlar gerçekte seni yalanlamıyorlar ancak zalimler bile bile Allah'ın ayetlerini inkâr ediyorlar.
34.Senden önce de peygamberler yalanlandı da yalanlanmalarına ve eziyet edilmelerine sabrettiler. Sonunda yardımımız onlara ulaştı. Allah'ın sözlerini değiştirebilecek yoktur. Peygamberlerin haberlerinden bazıları sana da geldi.
35.Onların yüz çevirmeleri sana ağır geldiyse, haydi yapabilirsen yerin içinde bir tünel açıp veya göğe bir merdiven dayayıp onlara bir mucize getirmeye çalış! Allah dileseydi onların hepsini hidayet üzere toplardı. Sakın bilgisizlerden olma!

Dipnotlar

3.Yani, daha önce 23. ayette geçtiği üzere "Rabb`imiz olan Allah`a yemin olsun ki, biz Allah`a ortak koşanlar değildik" sözleriyle gizlemeye çalıştıkları şey açığa çıktığı ve yalan söyledikleri belli olduğu için böyle konuşmaktadırlar.

Nüzul Sebepleri

33.Tirmizi ve Hakim`in Hz. Ali (r.a.)`den rivayet ettiklerine göre bu ayeti kerime, Ebu Cehil`in Resulullah (a.s.)`a: "Biz seni yalanlamıyoruz ama senin getirdiğini yalanlıyoruz" demesi üzerine indirildi.