EN'AM SURESİ / 130
19.De ki: "Şahitlik bakımından hangi şey daha büyüktür?." De ki: "Benimle sizin aranızda Allah şahittir. Bu Kur'an sizi ve onun ulaştığı kimseleri uyarmam için bana vahyedildi. Allah'la birlikte başka ilahların bulunduğuna siz mi şahitlik ediyorsunuz?." "Ben buna şahitlik etmem" de. "O, ancak tek bir ilahtır ve ben sizin eş koştuklarınızdan uzağım" de.
20.Kendilerine kitap vermiş olduklarımız onu (Peygamberi) kendi oğullarını tanıdıkları gibi tanımaktadırlar. Kendilerini zarara sokanlar işte onlar iman etmezler.
21.Allah'a karşı yalan uydurandan ya da ayetlerini yalanlayandan daha zalim kim olabilir? Şüphesiz ki zalimler kurtuluşa eremezler.
22.Onların hepsini bir araya toplayacağımız sonra Allah'a ortak koşanlara: "(Allah'tan ayrı ilah olduklarını) sandığınız ortaklarınız hani nerede?" diyeceğimiz gün(ü düşün).
23.Sonra: "Rabbimiz olan Allah'a yemin olsun ki, biz Allah'a ortak koşanlar değildik" demekten başka bir kaçamak bulamazlar.
24.Bak! Kendileri hakkında nasıl yalan söylediler ve (ilah olduklarını) uydurdukları şeyler nasıl yanlarından kayboldu.
25.Onlardan seni dinleyenler var. Ancak biz, onu anlamamaları için kalplerinin üstüne örtüler kulaklarına da bir ağırlık koyduk. Onlar bütün mucizeleri görseler yine de ona iman etmezler. Nitekim sana geldiklerinde de seninle tartışırlar; inkâr edenler: "Bu, öncekilerin masallarından başka bir şey değildir" derler.
26.Onlar hem başkalarını ondan [2] alıkoyarlar, hem de kendileri ondan uzak dururlar. Böylece yalnız kendilerini helak ediyorlar ama bunun farkında değiller.
27.Onların ateşin başında durdurulup da: "Keşke dünyaya geri gönderilseydik de Rabbimizin ayetlerini yalanlamasaydık ve mü'minlerden olsaydık" dedikleri andaki hallerini bir görsen.

Dipnotlar

2.Yani Peygamber (s.a.s.)`den veya Kur`an-ı Kerim`den.

Nüzul Sebepleri

26.Hakim`in ve daha başkalarının Abdullah bin Abbas (r.a.)`tan rivayet ettiklerine göre bu ayeti kerime Resulullah (a.s.)`ın amcası Ebu Talib hakkında inmiştir. O, müşriklerin eziyetlerine karşı Resulullah (a.s.)`ı koruyordu ama onun getirdiklerini kabul etmekten de kaçınıyordu.

İbnu Ebi Hatim`in Sa`id bin Hilal`den rivayet ettiğine göre de bu ayeti kerime Resulullah (a.s.)`ın on amcası hakkında inmiştir. Görünüşte onun yanında insanların en güçlüleriydiler ama gizlide ona karşı insanların en ileri gidenleriydiler.