EN'AM SURESİ / 129
9.Eğer onu (peygamberi) bir melek kılsaydık [1], bir adam şeklinde kılardık da onları düştükleri kuşkuya yine düşürürdük.
10.Senden önce de peygamberlerle alay edilmişti. Ancak onlardan alay edenleri alaya almış oldukları şey çepeçevre kuşattı.
11.De ki: "Yeryüzünde dolaşın da yalanlayıcıların sonları nasıl olmuş bir görün!"
12.De ki: "Göklerde ve yerde olanlar kimindir?." "Allah'ındır" de. O rahmet etmeyi kendi üzerine almıştır. Muhakkak ki, geleceğinde şüphe olmayan kıyamet gününde sizi biraraya toplayacaktır. Kendi kendilerini zarara sokanlar, işte onlar iman etmezler.
13.Gece ve gündüzde barınan her şey O'nundur. O duyandır, bilendir.
14.De ki: "Göklerin ve yerin yaratıcısı olan ve yediren fakat kendisi yedirilmeyen Allah'tan başkasını mı kendime dost edineceğim!" "Ben Müslümanların ilki olmakla emrolundum" de ve sakın Allah'a eş koşanlardan olma.
15.De ki: "Ben Rabbime karşı gelirsem büyük bir günün azabından korkarım."
16.O gün kim ondan (azaptan) alıkonursa (Allah) ona rahmet etmiş olur. Apaçık kurtuluş işte budur.
17.Eğer Allah sana bir sıkıntı verirse onu yine kendinden başka giderecek yoktur. Eğer bir iyilik verirse (bil ki) O her şeye güç yetirendir.
18.O kullarının üstünde mutlak güç ve hakimiyet sahibidir. O hakimdir, her şeyden haberdar olandır.

Dipnotlar

1.Yani bir meleği peygamber olarak gönderseydik.