6.EN'AM SURESİ

En'am büyük baş hayvanlar anlamına gelir. Bu surenin 136-140. ayeti kerimelerinde cahiliye Araplarının büyük baş hayvanlarla ilgili bazı geleneklerinin saçmalığından sözedildiği için bu sureye bu ad verilmiştir. Mekke döneminde inmiştir. 165 ayettir.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
1.Gökleri ve yeri yaratan, karanlıkları ve aydınlığı vareden Allah'a hamdolsun. Sonra, inkârcılar Rabblerine başkalarını denk tutuyorlar.
2.O sizi çamurdan yarattı, sonra bir ecel belirledi. Kendi katında da belirli bir ecel vardır. Sonra (buna rağmen) siz şüphe ediyorsunuz.
3.O göklerde de yerde de Allah'tır. Sizin gizlinizi ve açığınızı bilir; ne kazandığınızı da bilir.
4.Onlara ne zaman Rabblerinin ayetlerinden bir ayet gelse mutlaka ondan yüz çevirirler.
5.Hakk kendilerine gelince onu yalanladılar. Alaya aldıkları şeylerin haberleri onlara gelecektir.
6.Kendilerinden önce nice nesilleri yok ettiğimizi görmediler mi? Onlara size vermediğimiz imkanları vermiş, gökten üzerlerine bolca yağmur indirmiş ve altlarından ırmaklar akıtmıştık. Ama onları günahlarından dolayı helak ettik ve peşlerinden başka nesiller ortaya çıkardık.
7.Sana kağıt üzerinde yazılı halde bir kitap indirseydik ve ona elleriyle dokunsalardı yine de inkâr edenler: "Bu apaçık bir sihirdir" derlerdi.
8."Ona bir melek indirilseydi ya!" dediler. Bir melek indirseydik iş bitirilmiş olurdu ve onlara göz bile açtırılmazdı.