MAİDE SURESİ / 123
90.Ey iman edenler! İçki, kumar, dikili taşlar [14] ve fal okları şeytanın işinden olan pisliklerdir. Bunlardan sakının; umulur ki kurtuluşa erersiniz.
91.Muhakkak ki şeytan içki ve kumar yoluyla aranıza düşmanlık ve kin sokmak; sizi Allah'ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. Artık vazgeçtiniz mi?
92.Allah'a itaat edin, peygambere itaat edin ve sakının. Eğer yüz çevirirseniz bilin ki Peygamber'imize düşen sadece açıkça tebliğ etmektir.
93.İman edip salih ameller işleyenler için (kötülüklerden) sakındıkları, iman edip salih ameller işledikleri, sonra yine sakındıkları ve iman ettikleri, sonra yine sakındıkları ve iyilikte bulundukları takdirde önceden tatmış olduklarından dolayı bir sorumluluk yoktur. Allah iyilik sahiplerini sever.
94.Ey iman edenler! Allah, görmediği halde kendisinden kimin korktuğunu ortaya çıkarmak için sizi, ellerinizin ve mızraklarınızın ulaşabileceği bir kısım avlarla imtihan edecektir. Kim bundan sonra sınırı aşarsa onun için acıklı bir azap vardır. [15]
95.Ey iman edenler! İhramlı olduğunuz sırada avı öldürmeyin. İçinizden kim onu kasıtlı olarak öldürürse bunun cezası öldürdüğüne denk olduğuna aranızdan iki adil kişinin hükmedeceği ve Kabe'ye ulaşacak bir ehil hayvanı kurban etmesi [16] yahut fakirlere yiyecek vermekle keffarette bulunması veya buna denk gelecek kadar oruç tutmasıdır. Böylelikle işlediğinin vebalini tatsın. Allah geçmişte olanları bağışladı. Kim yeniden yaparsa, Allah ondan öç alır. Allah yücedir, öç alıcıdır.

Dipnotlar

14.Dikili taşlar (ensab) ile kastedilenler Mekke müşriklerinin cahiliye döneminde yanlarında ibadette bulunmak ve kurban kesmek amacıyla Kabe`nin etrafına dikmiş oldukları taşlardır.

15.İhramlı olduğunuz sırada Allah sizi imtihan etmek için av hayvanlarını karşınıza çıkaracaktır.

16.Kurbanın Kabe`ye ulaşması, Harem sınırları içinde kesilmesidir. Harem sınırları içinde kesilmeyen hayvan burada sözü edilen ceza kurbanı yerine geçmez.

Nüzul Sebepleri

90-91.Nesai ve Beyhaki`nin Abdullah bin Abbas (r.a.)`tan rivayet ettiklerine göre, bu ayeti kerime ensardan iki grup hakkında indirilmiştir. Bunlar aralarında herhangi bir düşmanlık olmayan kimselerdi. Birlikte şarap içerlerdi ve sarhoş olduklarında birbirlerini hırpalarlardı. Daha sonra kendilerine geldiklerinde hırpalama izleri yüzlerinde kalırdı ve: "Eğer filanca bana karşı bir sevgi ve merhamet besleseydi bana böyle yapmazdı" derlerdi. Dolayısıyla içlerinde birbirlerine karşı kin oluşmaya başladı. Bunun üzerine bu ayeti kerime indirildi.