MAİDE SURESİ / 118
58.Siz namaza çağırdığınızda onu alaya ve eğlenceye alırlar. Böyle yapmaları onların akıl etmeyen bir topluluk olmalarındandır.
59.De ki: "Ey kitap ehli! Sizin bizden hoşlanmamanızın sebebi, bizim Allah'a, bize indirilene ve daha önce indirilmiş olana iman etmemiz ve sizin çoğunuzun fasık olmasından başka bir şey midir?"
60.De ki: "Allah katında, ceza yönünden bundan daha kötü olanı size bildireyim mi? Alah'ın kendilerine lanet ettiği, gazaplandığı, kendilerini domuzlar ve maymunlar haline döndürdüğü kimseler ve Tağut'a tapanlar! İşte bunlar çok daha kötü bir konumdadırlar ve orta yoldan daha fazla sapmışlardır.
61.Size geldiklerinde: "İman ettik" derler. Oysa onlar inkârla girmişler ve yine o hal üzere çıkmışlardır. Allah onların gizlemekte olduklarını daha iyi bilir.
62.Onların çoğunun günah, düşmanlık ve haram yemede birbirleriyle yarıştıklarını görürsün. Yapmakta oldukları şeyler ne kadar kötüdür!
63.Kendilerini Rabbe adamış olanlarının (Rabbanilerinin) ve bilginlerinin onları günah söz söylemekten ve haram yemekten alıkoymaları gerekmez miydi! İşlemekte oldukları şeyler ne kadar kötüdür!
64.Yahudiler "Allah'ın eli bağlıdır" dediler. [10] Kendi elleri bağlandı ve söylediklerinden dolayı lanetlendiler! Hayır Allah'ın iki eli de açıktır, dilediği gibi sarfeder. [11] Rabbinden sana indirilen onların çoğunun azgınlığını ve küfrünü artıracaktır. Onların aralarına kıyamet gününe kadar sürecek düşmanlık ve kin saldık. Ne zaman savaş için bir ateş yaksalar Allah onu söndürür. Onlar ayrıca yeryüzünde bozgunculuk çıkarmaya çabalarlar. Allah ise bozguncuları sevmez.

Dipnotlar

10.Yani "Allah cimridir. Bol nimet vermemektedir" dediler.

11.Burada Allah`a el`in nisbet edilmesi mecazi anlamdadır. Arap dilinde birinin ellerinden sözedilirken genellikle "iki eli" şeklinde müsenna ifade kullanıldığından dolayı burada da Yüce Allah hakkında "O`nun iki eli..." şeklinde müsenna bir ifade kullanılmıştır.

Nüzul Sebepleri

64.Taberani`nin, Abdullah bin Abbas (r.a.)`tan rivayet ettiğine göre yahudilerden Nibaş bin Kays adında bir adam: "Allah cimridir, infak etmiyor" dedi. Bunun üzerine bu ayeti kerime indirildi.

Ebu Şeyh`in rivayetine göre de bu ayeti kerime Kaynuka yahudilerinin başkanları olan Finhas hakkında indirilmiştir.