MAİDE SURESİ / 117
51.Ey iman edenler! Yahudileri ve hıristiyanları dost edinmeyin. Onlar birbirlerinin dostudurlar. Sizden kim onları dost edinirse o onlardandır. Allah zalimler topluluğunu doğru yola eriştirmez.
52.Kalplerinde hastalık (nifak) olanların "başımıza bir felaket gelmesinden korkuyoruz" diyerek onların aralarına koşuştuklarını görürsün. Ancak olur ki Allah fetih nasib eder yahut kendi katından bir emir gönderir de onlar kalplerinde gizlediklerine pişman olurlar.
53.İman edenler: "Sizinle birlikte oldukları konusunda bütün güçleriyle Allah'a yemin edenler bunlar mıdır?" derler. Onların yaptıkları boşa gitmiş ve zarara uğrayanlardan olmuşlardır.
54.Ey iman edenler! Sizden kim dininden dönerse (bilsin ki) Allah, kendisinin onları sevdiği onların da kendisini sevdiği, mü'minlere karşı alçakgönüllü, kâfirlere karşı onurlu ve güçlü, Allah yolunda cihad eden ve hiçbir kınayanın kınamasından korkmayan bir topluluk getirecektir. Bu Allah'ın bir lütfudur ki, onu dilediğine verir. Allah'ın lütfu ve nimeti geniştir, O bilendir.
55.Sizin dostunuz ancak Allah, Peygamberi ve namaz kılan, zekat veren, rüku eden mü'minlerdir.
56.Kim Allah'ı, Peygamberini ve iman edenleri dost edinirse (bilsin ki) Allah'ın taraftarları üstün geleceklerdir.
57.Ey iman edenler! Sizden önce kendilerine kitap verilmiş olanlardan dininizi alaya ve eğlenceye alanları ve inkârcıları dost edinmeyin. Eğer iman ediyorsanız Allah'a karşı gelmekten sakının.

Nüzul Sebepleri

51.İbnu İshak, İbnu Cerir ve daha başkalarının Ubade bin Samit (r.a.)`ten rivayet ettiklerine göre, yahudilerden Kaynuka oğulları Resulullah (a.s.)`a karşı savaşa girişince Abdullah bin Ubey bin Selul onlara yardımcı olma teşebbüsünde bulundu. Abdullah bin Ubey ile Kaynuka oğulları arasında bir dostluk anlaşması (hilf) vardı. Öte yandan yine Kaynuka oğulları ile dostluk anlaşması (hilfi) olan Ubade bin Samit (r.a.) ise Resulullah (a.s.)`a gelerek bu anlaşmayı kaldırdığını ve Kaynuka oğullarından beri olduğunu bildirdi. Bu ayeti kerime de onlarla ilgili olarak indirildi.

57-61.İbnu Hibban`ın ve Ebu Şeyh`in Abdullah bin Abbas (r.a.)`tan rivayet ettiklerine göre Rifa`a bin Zeyd ile Suveyd bin Haris Müslüman olduklarını açıklamışlardı ancak münafıklık yapıyorlardı. Müslümanlardan bir adam ise onlarla dostluk sürüyordu. Bunun üzerine bu ayeti kerimeler indirildi.