MAİDE SURESİ / 116
46.Onların ardından, kendisinden önce gelmiş olan Tevrat'ı doğrulayıcı olarak Meryem oğlu İsa'yı gönderdik. Ona da içerisinde hidayet ve nur bulunan, kendinden önceki Tevrat'ı doğrulayan, takva sahipleri için de yol gösterici ve öğüt olan İncil'i verdik.
47.İncil sahipleri [8] de Allah'ın onun içinde indirdikleriyle hükmetsinler. Kimler Allah'ın indirdikleriyle hükmetmezlerse işte onlar fasıktırlar.
48.Sana da Kitab'ı, hak ile, kendinden önceki kitapları doğrulayıcı ve onların üzerine şahit olarak indirdik. Sen de onların aralarında Allah'ın indirdiğiyle hükmet ve sana gelen hakkı bırakıp da onların arzularına uyma. Sizin her biriniz için [9] bir şeriat ve bir yol belirledik. Allah dileseydi hepinizi tek bir ümmet yapardı. Ancak (bu) size verdikleri üzerinde sizi imtihan etmek içindir. Artık iyiliklerde yarışın. Hepinizin dönüşü Allah'adır. O, üzerinde ayrılığa düştüğünüz şeyleri size bildirecektir.
49.Aralarında Allah'ın indirdiğiyle hükmet, onların arzularına uyma ve seni Allah'ın indirdiği şeylerin bir kısmından uzaklaştırmalarından sakın. Eğer yüz çevirirlerse bil ki Allah onları bazı günahlarından dolayı bir belaya çarptırmak istemektedir. Gerçekte insanların çoğu fasıktırlar.
50.Yoksa onlar cahiliye dönemi hükmünü mü istiyorlar! İyi bilen bir topluluk için Allah'tan daha güzel hüküm veren kim olabilir!

Dipnotlar

8.Kendilerine İncil verilmiş olanlar. İncil`e inanan ve onun hakkında bilgi sahibi olanlar.

9.Değişik peygamberlerin tebliğlerine muhatap olan ümmetlerin her biri için.

Nüzul Sebepleri

49.İbnu İshak`ın Abdullah bin Abbas (r.a.)`tan rivayet ettiğine göre yahudilerden Ka`b bin Useyyid, Abdullah bin Suriya ve Şâs bin Kays: "Muhammed`e gidelim belki onu dininden saptırırız (yanlışa düşürürüz)" dediler. Ardından Resulullah (a.s.)`ın yanına giderek: "Ey Muhammed! Biliyorsun biz yahudilerin bilginleri, ileri gelenleri ve saygınlarıyız. Biz sana uyarsak bütün yahudiler sana uyarlar ve asla bize muhalefet etmezler. Bizimle kavmimiz arasında bir anlaşmazlık var. Biz senin hükmüne başvuracağız, ancak sen bizim lehimize onların aleyhlerine hükmedeceksin" dediler. Resulullah (a.s.) ise bunu kabul etmedi. Bunun üzerine bu ayeti kerime indirildi.