MAİDE SURESİ / 114
37.Onlar ateşten çıkmak isterler ama oradan çıkacak değillerdir. Onlar için kalıcı bir azap vardır.
38.Hırsız erkekle hırsız kadının yaptıklarına karşılık, Allah tarafından ibret verici bir ceza olması için ellerini kesin. Allah yücedir, hakimdir.
39.Kim haksızlık ettikten sonra tevbe eder ve durumunu düzeltirse Allah da onun tevbesini kabul eder. Allah bağışlayıcı, merhamet edicidir.
40.Bilmez misin ki, göklerin ve yerin mülkiyeti Allah'a aittir; O dilediğine azab eder, dilediğini de bağışlar. Allah her şeye güç yetirendir.
41.Ey Peygamber! Ağızlarıyla "iman ettik" dedikleri halde kalpleri iman etmemiş olanlardan ve yahudilerden küfürde yarışanlar seni üzmesinler. Onlar sürekli yalana kulak veren, sana gelmemiş bir topluluğun hesabına casusluk yapan kimselerdir. Bunlar sözlerin yerlerine konulmasından sonra onları değiştirirler. "Size bu verilirse alın, bu verilmezse o zaman sakının" derler. [5] Allah birini şaşırtmak isterse sen onun için Allah'a karşı bir şey yapamazsın. Onlar, Allah'ın kalplerini arındırmayı dilemediği kimselerdir. Onlar için dünyada rezillik vardır. Onlara ahirette de büyük bir azap vardır.

Dipnotlar

5.Yahudiler Resulullah (a.s.)`a zina eden evli iki kişiyle ilgili hükmü sormuş, o da Tevrat`a göre onların taşlanmalarının gerektiğini bildirmişti. Ancak yahudiler daha önce aralarında kendi arzuladıkları gibi bir fetvanın verilmemesi durumunda kabul etmemeyi kararlaştırdıklarından Resulullah (a.s.)`ın söylediklerini: "Tevrat`ta böyle bir şey yoktur" diyerek reddetmişlerdi. Daha sonra Tevrat`ın hükmünün Resulullah (a.s.)`ın belirttiği şekilde olduğu ortaya çıkmıştı. Ayeti kerimenin iniş sebebi bu olay olmakla birlikte bu ayeti kerime yahudilerin genel tutumları hakkında fikir vermektedir. Şöyleki yahudi bilginleri okuma-yazma bilmeyen yahudilere Resulullah (a.s.)`ın öğrettiklerinin kendi öğrettikleri ile uyuşması durumunda kabul etmelerini aksi takdirde kabul etmemelerini tenbihliyorlardı.