MAİDE SURESİ / 107
3.Leş, kan, domuz eti, Allah'tan başkasının adına boğazlanan, daha ölmeden yetişip kestikleriniz müstesna olmak üzere boğularak, üzerine bir şey vurularak, yukarıdan düşerek veya boynuzlanarak ölen, canavarın parçaladığı, dikili taşların üzerine kesilen hayvanlar ve fal okları ile kısmet aramanız size haram kılındı. Bütün bunlar fısktır (günahtır, hakka aykırıdır). Bugün artık inkâr edenler sizin dininizi ortadan kaldırmaktan ümitlerini kesmişlerdir. Artık onlardan korkmayın benden korkun. Bugün sizin dininizi bütünlüğe erdirdim, üzerinizdeki nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslam'ı seçtim. Kim aşırı açlık yüzünden çaresizliğe düşüp de (haram kılınanlardan bir şeyi) günaha meyletmeden yerse (bilsin ki) Allah bağışlayıcıdır, rahmet edicidir.
4.Sana kendilerine neyin helal kılındığını soruyorlar. De ki: "Size temiz şeyler helal kılındı. Allah'ın size öğrettiği şekilde yetiştirdiğiniz av hayvanlarının yakalayıp sizin için alıkoyduklarından yiyin ve üzerine Allah'ın adını anın. Allah'a karşı gelmekten de sakının. Şüphesiz Allah hesabı hızlı görendir."
5.Bugün size temiz şeyler helal kılındı. Kendilerine kitap verilmiş olanların yemeği size, sizin yemeğiniz de onlara helaldir. [1] Mü'minlerden olan namuslu hür hanımlar ile kendilerine sizden önce kitap verilenlerden olan namuslu hür hanımlar, iffetli yaşamanız, zina etmemeniz, gizli dost tutmamanız ve mehirlerini vermeniz şartıyla size helaldir. Kim imanı inkâr ederse onun yaptıkları boşa gitmiştir. O, ahirette de zarara uğrayanlardandır.

Dipnotlar

1.Burada yemek ile kastedilen kesilen hayvandır. Yani: Kendilerine "kitap ehli" denilen yahudilerin ve hıristiyanların kestiklerini Müslümanların yemeleri helal olduğu gibi Müslümanların kendi kestiklerini onlara yedirmeleri de caizdir. Ancak buradaki helallik yine İslam`ın haram-helal ölçülerinin gözetilmesi şartına bağlıdır. Bu itibarla bir kitap ehli tarafından kesilmiş olsa bile kesim şekli İslam`ın helal ettiği şekillerden olmaz yahut kesilen hayvan İslam`ın yenilmesini yasak ettiği hayvan türlerinden olursa yenmez.