NİSA SURESİ / 103
155.Sözlerini bozmaları, Allah'ın ayetlerini inkâr etmeleri, peygamberleri haksız yere öldürmeleri ve: "Bizim kalplerimiz örtülüdür" [26] demeleri yüzünden (Allah onları lanetledi). Hayır, aksine inkâr etmelerinden dolayı Allah onların kalplerini mühürlemiştir. Artık çok azı dışında onlar iman etmezler.
156.Bu, bir de küfre sapmaları ve Meryem'e büyük bir iftirada bulunmaları yüzündendir.
157.Ve yine "Biz Allah'ın peygamberi Meryem oğlu Mesih İsa'yı öldürdük" demelerinden dolayı. Gerçekte ise onlar onu ne öldürebilmiş ne de asabilmişlerdir. Ancak ona benzeyen biri kendilerine gösterildi. Onun hakkında aralarında ayrılığa düşenler ondan yana bir tereddüt içindedirler. Bu konuda onlar zanna dayanmaktan başka bir bilgiye sahip değildirler. Kesin olarak onu öldürmediler.
158.Aksine Allah onu kendi katına yükseltti. Allah yücedir, hakimdir.
159.Kitap ehlinden ölümünden önce ona inanmayacak yoktur. Kıyamet gününde o, onların aleyhine şahitlik eder. [27]
160.Yahudilerin zulümlerinden ve çok kimseyi Allah'ın yolundan alıkoymalarından dolayı kendilerine daha önce helal kılınmış temiz nimetleri onlara yasakladık.
161.Yine yasaklandıkları halde faiz almalarından ve insanların mallarını haksız yere yemelerinden dolayı (böyle yaptık). İçlerinden inkârcılara acıklı bir azap hazırladık.
162.Ancak onlardan ilimde derinleşmiş olanlar ve iman edenler sana indirilene ve senden önce indirilene inanırlar. (Onlar) namazı kılan, zekatı veren, Allah'a ve ahiret gününe inananlardır. İşte onlara büyük bir ecir vereceğiz.

Dipnotlar

26.Yani: "Bizim kalplerimiz artık dışarıdan bir şey alamayacak kadar dolmuştur. Kendi kitaplarımızdan okuyup öğrendiklerimiz kalplerimizi bütünüyle doldurduğu için artık üstlerine bir örtü çekilmiştir. Bu yüzden dışarıdan bir şeye açık değildir."

27.Buradaki "ölümünden önce" tabiri iki şekilde açıklanmıştır. Birinci açıklamaya göre metindeki zamir "kitap ehlinden olan"a işaret etmektedir. Buna göre kitap ehlinden olanların her biri ölümünden hemen önce Hz. İsa (a.s.)`ya gerçek bir imanla iman edecek ancak bu andaki iman bir yarar sağlamayacaktır. İkinci açıklamaya göre ise metindeki zamir Hz. İsa (a.s.)`ya işaret etmektedir. Bu açıklamaya göre de Hz. İsa (a.s.) öldürülmemiş ve göğe yükseltilmiş olduğundan ölümünden önce yere inecek ve onun indiği zamanda yaşayan kitap ehlinin tümü kendisine iman edecektir. Hz. İsa (a.s.)`nın ölümünden önce yere indirileceğini bildiren bir hadisi şerif de bu açıklama için delil olarak kabul edilmektedir.