ALİ İMRAN SURESİ / 074
181.Şüphesiz Allah: "Allah fakirdir biz ise zenginiz" diyenlerin sözlerini duymuştur. Biz onların sözlerini ve haksız yere peygamberleri öldürmelerini yazacak ve: "Ateşin azabını tadın" diyeceğiz.
182."Bu sizin kendi ellerinizle işlediklerinizin karşılığıdır. Yoksa Allah kullara haksızlık edici değildir."
183."Allah bizden, ateşin yediği bir kurban getirmedikçe hiçbir peygambere inanmamamız üzere söz aldı" diyenler var ya, onlara de ki: "Benden önce nice peygamberler size açık deliller ve sizin o söylediğinizi getirdiler. Eğer doğru sözlü idiyseniz onları niçin öldürdünüz?"
184.Eğer seni yalanladılarsa, senden önce de açık deliller, sahifeler ve aydınlatıcı kitap getiren nice peygamber de yalanlanmıştı.
185.Her can ölümü tadacaktır. Kıyamet gününde ecirleriniz eksiksiz olarak verilecek. Kim ateşten uzaklaştırılıp cennete sokulursa kurtuluşa ermiş olur. Dünya hayatı aldatıcı geçinmeden başka bir şey değildir.
186.Andolsun mallarınızda ve canlarınızda imtihan olunacak ve gerek kendilerine sizden önce kitap verilmiş olanlardan, gerekse Allah'a ortak koşanlardan çokça rahatsız edici sözler duyacaksınız. Eğer sabreder ve sakınırsanız (bilin ki) bu, üzerinde kararlılık gösterilecek işlerdendir.

Nüzul Sebepleri

181.İbnu İshak ve İbnu Ebi Hatim`in Abdullah bin Abbas (r.a.)`tan rivayet ettiklerine göre, yahudilerden Finhas adlı bir adam Hz. Ebu Bekir (r.a.)`e: "Ey Ebu Bekir! Biz Allah`a muhtaç değiliz. Aksine Allah bize muhtaçtır. Çünkü eğer Allah zengin olsaydı arkadaşınızın ileri sürdüğü gibi bizden borç istemezdi" dedi. Ebu Bekir (r.a.) kızarak adamın yüzüne vurdu. Adam Resulullah (a.s.)`a giderek Ebu Bekir (r.a.)`i şikâyet etti. Resulullah (a.s.) Ebu Bekir (r.a.)`e niçin böyle yaptığını sorunca, Ebu Bekir (r.a.) onun söylediği sözü Resulullah (a.s.)`a aktardı. Ama adam böyle bir şey söylemediğini ileri sürdü. Bunun üzerine Yüce Allah bu âyeti kerimeyi indirdi.

İbnu Ebi Hatim`in Abdullah bin Abbas (r.a.)`tan rivayet ettiğine göre de Yüce Allah: "Allah`ın kendisine pek çok katıyla karşılık vermesi üzere kim Allah`a güzel bir borç verir?" diye buyurunca yahudiler Resulullah (a.s.)`a gelerek: "Ey Muhammed! Rabbin fakir mi oldu ki kullarından istiyor?" dediler. Bunun üzerine Yüce Allah bu âyeti kerimeyi indirdi.

186.Abdurrezzak`ın Abdurrahman bin Ka`b bin Mâlik`ten rivayet ettiğine göre, yahudilerden Ka`b bin Eşref Resulullah (a.s.)`ı hicvedince Yüce Allah: "Gerek kendilerine sizden önce kitap verilmiş olanlardan, gerekse Allah`a ortak koşanlardan çokça rahatsız edici sözler duyacaksınız" diye buyurdu.