ALİ İMRAN SURESİ / 071
158.Andolsun, ölseniz de öldürülseniz de muhakkak ki Allah'ın huzurunda toplanacaksınız.
159.Allah'tan olan bir rahmet sebebiyle onlara yumuşak davrandın. Eğer katı kalpli, kaba birisi olsaydın muhakkak etrafından dağılırlardı. Onları affet, kendileri için bağış dile ve işlerde onlarla görüş alışverişinde bulun. Bir şeye kesin karar verdiğin zaman da Allah'a güven. Allah (kendisine) güvenenleri sever.
160.Eğer Allah size yardım ederse artık kimse size üstün çıkamaz. Eğer sizi yardımsız, kendi halinize bırakırsa o zaman O'ndan başka size kim yardım edebilir? Şu halde mü'minler yalnız Allah'a güvensinler.
161.Bir peygamberin hıyanet etmesi sözkonusu olamaz. Kim hıyanet ederse kıyamet günü aşırdığı şeyi getirir. Sonra kimseye haksızlık edilmeksizin her cana kazandığının karşılığı tam olarak verilir.
162.Allah'ın rızasına uyan kimse, Allah'tan bir gazaba uğramış ve varacağı yer de cehennem olan kimseyle bir olur mu? Orası ne kötü bir varış yeridir.
163.Onlar Allah katında derece derecedirler. Allah onların yaptıklarını görmektedir.
164.Allah, mü'minlere içlerinden, kendilerine ayetlerini okuyan, onları arındıran ve onlara Kitab'ı ve hikmeti öğreten bir peygamber göndermekle lütufta bulunmuştur. Oysa daha önce açık bir sapıklık içinde idiler.
165.Siz (karşı tarafa) iki katını dokundurmuşken başınıza bir musibet geldiğinde: "Bu da nereden geldi?" mi diyorsunuz? De ki: "O, kendi tarafınızdandır." Şüphesiz Allah'ın her şeye gücü yeter.[20]

Dipnotlar

20.Burada Müslümanların Uhud savaşında başlarına gelenler hakkındaki konuşmalarına dikkat çekiliyor. Mü`minler Bedir savaşında kâfirlerden 70 kişiyi öldürmüş 70 kişiyi de esir almışlardı. Uhud savaşında da 70 şehid vermişlerdi. Bu yüzden, mü`minlerin Bedir savaşında kâfirlere, kendilerinin Uhud savaşında başlarına gelenin iki katını dokundurdukları hatırlatılıyor.

Nüzul Sebepleri

161.Ebu Davud ve Tirmizi`nin Abdullah bin Abbas (r.a.)`tan rivayet ettiklerine göre bu ayeti kerime Bedir`de kırmızı bir cübbe kaybolnca (münâfıklardan) bazılarının: "Resulullah (a.s.) almıştır" demeleri üzerine indirilmiştir. Bu ayeti kerimenin iniş sebebi hakkında daha başka rivayetler de nakledilmiştir ancak tümünde de münâfıkların Resulullah (a.s.) aleyhine benzer dedikodular çıkarmaları olaylarından söz edilmektedir.