ALİ İMRAN SURESİ / 070
154.Sonra kederin ardından üzerinize bir güven, içinizden bir kısmınızı bürüyen bir uyuklama indirdi. Bir grup da canlarının derdine düşmüşlerdi; cahiliye zannıyla, Allah hakkında, haksız düşüncelere kapılmaya başladılar. Bunlar: "Bu işten bize bir şey var mı?" diyorlardı. De ki: "İş (buyruk) tamamiyle Allah'a aittir." Onlar sana açıklamadıklarını kalplerinde gizliyorlar. "Bu işten bize bir şey olsaydı burada öldürülmezdik" [19] diyorlar. De ki: "Eğer evlerinizde olsaydınız, haklarında öldürülme hükmü yazılmış olanlar yine mutlaka düşecekleri yerlere varırlardı." Allah kalplerinizde olanı imtihan etmek gönüllerinizi arındırmak için (bu durumlarla sizi karşılaştırıyor). Allah kalplerde olanı bilir.
155.İki topluluğun karşılaştığı gün şeytan, işlemiş oldukları bazı şeyler dolayısıyla sizden yüz çevirenlerin ayaklarını kaydırmak istemişti. Şüphesiz Allah onları bağışlamıştır. Allah çok bağışlayıcı, çok hilim sahibidir.
156.Ey iman edenler! Kardeşleri yola çıktıklarında veya savaşa katıldıklarında onlar hakkında: "Bizim yanımızda olsalardı ölmezler ve öldürülmezlerdi" diyen inkârcılar gibi olmayın. Allah bunu onların kalplerine bir hasret olarak yerleştirdi. Dirilten de öldüren de Allah'tır. Allah yaptıklarınızı görmektedir.
157.Eğer Allah yolunda öldürülürseniz veya ölürseniz, Allah'ın size lütfedeceği mağfiret ve rahmet onların biriktirdiklerinden daha hayırlıdır.

Dipnotlar

19.Yani "bu işte bizim bir yetkimiz olsaydı burada öldürülmezdik." Burada "öldürülmezdik" sözünü orada öldürülenleri kasdetmek için bir kinaye olarak kullanmışlardır.

Nüzul Sebepleri

154.İbnu Rahuye`nin Abdullah bin Zubeyr (r.a.)`den rivayet ettiğine göre Uhud savaşından sonra Müslümanların üzerlerine bir uyku bastırmıştır. Bu arada bazı kimseler de çeşitli dedikodularda bulunmuşlardır. Abdullah bin Zubeyr (r.a.): "Bu sırada yarı uykulu yarı uyanık bir halde Mi`teb bin Kuşeyr`in: "Bu işten bize bir şey olsaydı burada öldürülmezdik" diye konuştuğunu duyuyordum" demiştir. Bu ayeti kerime de bu olayla ilgili olarak indirilmiştir.