ALİ İMRAN SURESİ / 068
141.Bu aynı zamanda, Allah'ın mü'minleri arındırması ve kâfirleri helak etmesi içindir.
142.Yoksa siz Allah içinizden cihad edenleri bilmeden ve yine sabredenleri bilmeden cennete gireceğinizi mi sandınız!
143.Siz ona kavuşmadan önce ölümü arzuluyordunuz. İşte onu gördünüz; ama öyle bakıp duruyordunuz. [18]
144.Muhammed sadece bir peygamberdir. Ondan önce de peygamberler geçmişti. Eğer o ölür veya öldürülürse ökçelerinizin üzerine geriye mi döneceksiniz? Kim ökçelerinin üzerine geriye dönerse Allah'a bir zarar dokunduramaz. Allah şükredenlerin karşılıklarını verecektir.
145.Hiçbir can, Allah'ın izni olmadan ölmez. O, belirlenmiş bir ecele göredir. Kim dünyanın yararını isterse ona ondan veririz; kim de ahiretin yararını isterse ona da ondan veririz. Şükredenlerin karşılıklarını vereceğiz.
146.Nice peygamberle birlikte kendilerini Rabbin yoluna adamış insanlar çarpıştılar. Onlar Allah yolunda başlarına gelenden dolayı gevşemediler, zayıflığa düşmediler ve boyun eğmediler. Allah sabredenleri sever.
147.Onların sözleri ancak: "Ey Rabbimiz! Günahlarımızı ve işimizdeki aşırılıklarımızı bağışla, ayaklarımızı sağlam tut ve kâfirler topluluğuna karşı bize yardım et!" demek olmuştur.
148.Allah da onlara hem dünya karşılığını hem de ahiret karşılığının güzel olanını verdi. Allah iyilik edenleri sever.

Dipnotlar

18.Müslümanlardan bazıları Bedir savaşındaki gibi düşmanla karşılaşıp şehid olma fırsatı elde etmeyi arzuluyorlardı. Ancak Uhud savaşında birtakım Müslümanlar düşman tarafından şehid edilirken önceden şehid olma fırsatına kavuşmayı arzulayanlardan bazıları öylece bakakaldılar. Ayeti kerimede bunlara seslenilmektedir.

Nüzul Sebepleri

143.İbnu Ebi Hatim`in Abdullah bin Abbas (r.a.)`tan rivayet ettiğine göre sahabeden (Bedir savaşına katılamamış olan) bazı kimseler: "Keşke Bedir`de arkadaşlarımız öldürüldüğü gibi biz de öldürülsek yahut biz de Bedir olayı gibi bir olayda bulunsak da müşriklerle çarpışsak, güçlerimizi ortaya koysak yahut şehitliğe ve cennete kavuşsak ya da (gerçek) hayata ve nimete kavuşsak" diyorlardı. Yüce Allah bunlara Uhud savaşını nasib etti. Ama içlerinde Allah`ın diledikleri dışında kimse savaş meydanında tutunamadı. Bunun üzerine bu ayeti kerime indirildi.

144.İbnu Ebi Hatim`in Rebi`den rivayet ettiğine göre bu ayeti kerime Uhud savaşında Resulullah (a.s.)`ın öldürüldüğü haberinin yayılması ve insanların farklı farklı şeyler konuşmaları üzerine indirilmiştir. Bu ayeti kerimenin iniş sebebiyle ilgili daha başka rivayetler de nakledilmiştir. Bu rivayetler de birbirinden farklı olaylardan sözedilse de hepsinde ayeti kerimenin Uhud savaşında ortaya çıkan söz konusu haber üzerine indirildiği belirtilmektedir. Böyle ciddi bir haberin insanlar arasında paniğe ve birbirini izleyen farklı gelişmelere yolaçacağı düşünülürse ayeti kerimenin indirilişinin bu gelişmelerin tümüyle bağlantısının olabileceği tahmin edilebilir.