ALİ İMRAN SURESİ / 064
109.Göklerde ve yerde olanların hepsi Allah'ındır. İşler de Allah'a döndürülür.
110.Siz, insanlar için çıkarılmış hayırlı bir ümmetsiniz; iyiliği emreder kötülükten alıkoyarsınız ve Allah'a iman edersiniz. Eğer kitap ehli de iman etmiş olsaydı şüphesiz kendileri için hayırlı olurdu. İçlerinden iman edenler vardır ancak çoğunluğu fasıktırlar.
111.Size rahatsızlık vermekten başka bir zarar dokunduramazlar. Sizinle çarpışacak olsalar arkalarını dönüp kaçarlar. Sonra bir yerden yardım da göremezler.
112.Onlardan, Allah'ın ipine sarılanlar ve insanların ipine yapışanlar [16] dışında kalanlara nerede bulunurlarsa bulunsunlar alçaklık damgası vurulmuştur. Onlar Allah'ın gazabını haketmişlerdir ve kendilerine miskinlik damgası da vurulmuştur. Onlar bunu Allah'ın ayetlerini inkâr ettikleri ve haksız yere peygamberleri öldürdükleri için hak ettiler. Karşı geldikleri ve taşkınlık ettikleri için bunu hak ettiler.
113.Hepsi bir değildir. Kitap ehlinden gecenin geç vakitlerinde ibadete kalkıp Allah'ın ayetlerini okuyan ve secdeye kapanan bir topluluk vardır.
114.Onlar Allah'a ve ahiret gününe iman ederler, iyiliği emreder, kötülükten alıkoyarlar ve hayır işlerinde yarışırlar. İşte bunlar salihlerdendirler.
115.İyilik adına yaptıkları hiç bir şey karşılıksız bırakılmayacaktır. Allah takva sahiplerini bilir.

Dipnotlar

16.Burada Allah`ın ipine sarılmalarıyla kastedilen iman edip Müslüman olmaları; insanların ipine yapışmaları ile kastedilen ise zimmet ehli olarak yaşamayı kabullenmeleridir. Bu durumda İslam devletine belli bir miktar cizye ödemeleri karşılığında canlarını ve mallarını güvenceye almış olur, İslam devletinin hizmetlerinden yararlanırlar. "İnsanların ipine..." ifadesinde "insanlar" denilirken mü`minler kastedilmektedir.

Nüzul Sebepleri

113.İbnu Ebi Hatim, Taberani ve İbnu Mende`nin Abdullah bin Abbas (r.a.)`tan rivayet ettiklerine göre, yahudilerden Abdullah bin Selâm, Sa`lebe bin Said, Esed bin Abd ve onlarla birlikte diğer bazı yahudiler Müslüman olunca yahudi hahamları: "Bizim en kötülerimiz Müslüman oldular. Onlar eğer iyi kimseler olsalardı atalarının dinlerini terkedip başka bir dine geçmezlerdi" diye konuştular. Bunun üzerine Yüce Allah bu âyeti kerimeyi indirdi.