ALİ İMRAN SURESİ / 063
101.Size Allah'ın ayetleri okunduğu halde ve içinizde O'nun peygamberi varken nasıl inkâr edersiniz? Kim Allah'a tutunursa dosdoğru yola iletilmiş olur.
102.Ey iman edenler! Allah'tan gereği gibi sakının ve ancak Müslümanlar olarak ölün.
103.Hep birlikte Allah'ın ipine sarılın ve ayrılığa düşmeyin. Allah'ın size olan nimetini anın. Hani siz birbirinize düşmandınız Allah gönüllerinizi birbirine yaklaştırdı da O'nun nimetiyle kardeşler oldunuz. Bir ateş çukurunun kenarında idiniz Allah sizi oradan kurtardı. Doğru yola erişmeniz için Allah size ayetlerini böyle açıklıyor.
104.Sizden hayra çağıran, iyiliği emredip kötülükten alıkoyan bir ümmet olsun. İşte bunlar kurtuluşa erenlerdir.
105.Kendilerine açık belgeler geldikten sonra dağılan ve ayrılığa düşenler gibi olmayın. Onlar için büyük bir azap vardır.
106.(Bu azap) bazı yüzlerin ağaracağı bazı yüzlerin ise kararacağı gündedir. Yüzleri kararanlara (şöyle denilir): "Siz imanınızdan sonra inkâr mı ettiniz; öyleyse inkâr etmenize karşılık olarak azabı tadın."
107. Yüzleri ağaranlar ise Allah'ın rahmeti içindedirler. Onlar orada sonsuza kadar kalacaklardır.
108.Bunlar Allah'ın, sana hak üzere okuduğumuz ayetleridir. Allah alemler için zulüm istemez.