ALİ İMRAN SURESİ / 058
62.Şüphesiz bu anlatılanlar gerçek şeylerdir. Allah'tan başka da ilah yoktur. Şüphesiz ki Allah azizdir, hakimdir.
63.Eğer yüz çevirirlerse Allah şüphesiz bozguncuları bilir.
64.De ki: "Ey kitap ehli! [11] Aramızda eşit olan bir söze gelin: Allah'tan başkasına kulluk etmeyelim, O'na hiçbir şeyi eş koşmayalım ve Allah'ı bırakıp birbirlerimizi Rabb edinmeyelim." Eğer yüz çevirirlerse: "Şahit olun ki, biz Müslümanlarız" deyin.
65.Ey kitap ehli! İbrahim hakkında niçin tartışmaya giriyorsunuz ki? Tevrat da İncil de ondan sonra indirilmiştir. Akıl etmiyor musunuz!
66.Siz şu (akıl edemeyen) kimseler! Diyelim ki, hakkında bilgi sahibi olduğunuz bir hususta tartışmaya girdiniz. Hakkında bilgi sahibi olmadığınız bir hususta niçin tartışıyorsunuz! Allah bilir, siz ise bilemezsiniz.
67.İbrahim ne bir yahudi ne de bir hıristiyandı. Ancak o dosdoğru çizgideki bir Müslümandı. O, müşriklerden de değildi.
68.Şüphesiz insanların İbrahim'e en yakın olanları ona uyanlar, bu peygamber ve iman edenlerdir. Allah da iman edenlerin dostudur.
69.Kitap ehlinden bir topluluk sizi saptırmayı arzuladı. Oysa onlar sadece kendilerini saptırıyorlar da bunun farkında değiller.
70.Ey kitap ehli! Göre göre Allah'ın ayetlerini niçin inkâr ediyorsunuz!

Dipnotlar

11."Kitap ehli" kendilerine daha önce peygamber gönderilmiş ve vahiyle kitap verilmiş toplumlardır. Buna göre hıristiyanlar ve yahudiler kitap ehlidir.

Nüzul Sebepleri

65.İbnu İshak`ın Abdullah bin Abbas (r.a.)`tan rivayet ettiğine göre, Necran hıristiyanları ile yahudi bilginleri Resulullah (a.s.)`ın yanında toplandılar. Onun yanında kendi aralarında tartışmaya girdiler. Yahudi bilginleri: "İbrahim kesinlikle yahudiydi" dediler. Hıristiyanlar ise: "İbrahim kesinlikle hıristiyandı" dediler. Bunun üzerine Yüce Allah bu âyeti kerimeyi indirdi. Bunu Beyhaki de Delail`inde rivayet etmiştir.