ALİ İMRAN SURESİ / 057
53."Ey Rabbimiz! Biz senin indirdiğine inandık ve Peygamber'e uyduk. Bizi şahitlerle birlikte yaz!"
54.Onlar (İsrailoğulları) bir tuzak kurdular ve buna karşılık Allah da bir tuzak kurdu. Allah tuzak kuranların en hayırlısıdır. [8]
55.Hani Allah şöyle demişti: "Ey İsa! Ben seni eceline erdireceğim, kendime yükselteceğim ve seni inkârcılardan temizleyeceğim. Sana uyanları da kıyamet gününe kadar inkârcıların üstünde tutacağım. Sonra dönüşünüz banadır. Üzerinde ayrılığa düştüğünüz hususlarda aranızda ben hüküm veririm."
56."İnkar edenlere ise dünyada da, ahirette de şiddetli bir şekilde azab ederim. Onların yardımcıları da olmaz."
57.Ancak iman edip de salih ameller işleyenlere (Allah) yaptıklarının karşılıklarını eksiksiz olarak verir. Allah zalimleri sevmez.
58.Bizim sana okuduğumuz bu şeyler ayetlerden ve hikmetli zikir (Kur'an-ı Kerim)'dendir. [9]
59.Allah katında İsa'nın örneği Adem'in örneği gibidir. Allah onu topraktan yarattı. Sonra da ona "ol" dedi, o da oluverdi.
60.Gerçek Rabbin tarafından gelendir. Artık sakın tereddüde düşenlerden olma.
61.Kim sana gelen ilimden sonra bu konuda seninle tartışmaya girerse de ki: "Gelin, bizim çocuklarımızı da sizin çocuklarınızı da, bizim hanımlarımızı da sizin hanımlarınızı da kendimizi de çağıralım ve sonra samimiyetle dua ederek, Allah'ın lanetinin yalancıların üzerine olmasını dileyelim." [10]

Dipnotlar

8.Burada, İsrailoğullarının Hz. İsa (a.s.)`yı öldürmek için kurdukları tuzağa işaret edilmektedir. Yüce Allah da, kendilerinden olan ve Hz. İsa (a.s.)`ya çok benzeyen birini karşılarına çıkarıp Hz. İsa (a.s.)`yı göğe yükselterek onların oyunlarını bozdu.

9.Bazı ayeti kerimelerde Kur`an-ı Kerim`den "Zikir" olarak söz edilmektedir. Tefsirlerde bildirildiğine göre bu ayeti kerimede de "Zikri Hakim (Hikmetli Zikir)" ile kastedilen Kur`an-ı Kerim`dir.

10.Hz. İsa (a.s.) ile ilgili olarak Resulullah (a.s.)`a Yüce Allah katından vahyedilen bilgilere hıristiyanların ısrarla itiraz etmeleri üzerine Yüce Allah, Resulullah (a.s.)`ın böyle bir çağrıda bulunmasını istemiştir. Rivayete göre yukarıdaki ayeti kerimenin vahyedilmesinden sonra Resulullah (a.s.) Necran hıristiyanlarını böyle bir şeye çağırmış ancak onlar aralarında görüşürken başkanları Akil, "Allah`a yemin ederim ki, siz Muhammed`in hak peygamber olduğunu gördünüz ve sözlerinin doğru olduğunu anladınız. Artık onunla mübaheleye (Allah`ın yalancılara lanet etmesi üzere duada bulunmaya) girişirseniz helak olursunuz. Çünkü bir peygamberle mübaheleye girişen toplulukların tümü helak olmuşlardır" deyince böyle bir şeyden kaçınmışlardır.

Nüzul Sebepleri

58-60.İbnu Ebi Hatim`in Hasanı Basri`den rivayet ettiğine göre, Necran`ın iki rahibi Resulullah (a.s.)`ın yanına geldi ve bunlardan biri: "İsa`nın babası kimdir?" diye sordu. Resulullah (a.s.) Rabbinden bilgi almadan (bu tür sorulara cevap vermekte) acele etmezdi. Yüce Allah da bu üç ayeti kerimeyi indirdi.

Bir başka tarıktan Abdullah bin Abbas (r.a.)`tan rivayet edildiğine göre de bu ayeti kerimeler Necran`dan gelen bazı hıristiyanların Hz. İsa (a.s.)`nın babasının kim olduğunu sormaları üzere indirilmiştir. Bu konuda daha başka rivayetler de nakledilmiştir. Ancak bu rivayetlerde birbirinden farklı olaylardan söz edilse de tümünde bu ayeti kerimelerin: "İsa (a.s.)`nın babası kimdir?" sorusuna cevap olarak indirildiğine işaret edilmektedir.