ALİ İMRAN SURESİ / 056
46."İnsanlarla beşikte iken de yetişkinlik çağında da konuşacaktır ve salihlerden olacaktır."
47.(Meryem) "Ey Rabbim! Bana bir insan dokunmamışken benim nasıl çocuğum olur?" dedi. (Allah) "Allah, işte böyle dilediğini yaratır. Bir şeye hükmettiği zaman ona 'ol' der, o da oluverir" dedi.
48."(Allah) ona Kitab'ı, hikmeti, Tevrat'ı ve İncil'i öğretecek."
49."İsrailoğulları'na bir peygamber olarak gönderilerek onlara şöyle diyecektir: "Ben size Rabbinizin katından bir mucizeyle geldim. Size çamurdan kuş görüntüsünde bir şey yapar sonra içine üflerim ve Allah'ın izniyle kuş olur. Yine anadan doğma körleri ve alacalıları iyileştiririm ve Allah'ın izniyle, ölüleri diriltirim. Size yediklerinizi ve evlerinizde biriktirdiklerinizi bildiririm. Eğer siz gerçekten iman etmiş kimselerseniz bunlarda sizin için kesin mucize vardır."
50."Benden önce gönderilmiş olan Tevrat'ı doğrulayıcı olarak ve daha önce size haram kılınmış olanların bazılarını helal kılmak üzere gönderildim. Size Rabbinizden bir mucizeyle geldim. Artık Allah'tan sakının ve bana itaat edin."
51."Allah, benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir; O'na kulluk edin. İşte bu, doğru olan yoldur."
52.İsa, onların inkârcılığa yöneldiklerini sezince "Allah'a giden yolda benim yardımcılarım kimlerdir?" dedi. Havariler: "Biz Allah'ın yardımcılarıyız. Allah'a iman ettik. Bizim Müslüman kimseler olduğumuza şahid ol" dediler. [7]

Dipnotlar

7."Havariler" kelimesi de "ensar" kelimesi gibi "yardımcılar" anlamına gelmektedir. Havariler, İsrailoğullarının inkârcılıklarına karşı Hz. İsa`ya yardımcı olan ve toplam on iki kişi oldukları bildirilen bir topluluktur.