ALİ İMRAN SURESİ / 055
38.Orada Zekeriyya Rabbine dua etti. "Ey Rabbim! Bana kendi katından temiz bir nesil ver. Sen duayı işiticisin" dedi.
39.Onun mihrabda namaz kılmakta olduğu sırada melekler kendisine, "Allah sana, Allah katından olan Kelime'yi [6] doğrulayıcı, efendi, kendine hakim ve salihlerden bir peygamber olarak Yahya'yı müjdelemektedir" diye seslendiler.
40.(Zekeriyya) "Ey Rabbim! Ben iyice yaşlanmış biri ve hanımım da kısırken benim nasıl bir oğlum olur?" dedi. (Allah) "Allah işte böyle dilediğini yapar" dedi.
41.(Zekeriyya) "Ey Rabbim! Bana bir emare göster!" dedi. (Allah) "Senin emaren üç gün süreyle insanlarla işaretle anlaşmak dışında hiç konuşamamandır. Rabbini çokca an; gece ve sabahın erken vakitlerinde tesbih et" dedi.
42.Hani melekler şöyle seslenmişlerdi: "Ey Meryem! Allah seni seçti, temizledi ve dünyaların kadınlarına üstün kıldı."
43."Ey Meryem! Rabbine gönülden itaatte bulun, secde et ve rüku edenlerle birlikte rüku eyle."
44.Bunlar sana vahyetmekte olduğumuz gayb haberlerindendir. Meryem'i kimin sorumluluğuna alacağını belirlemek için kalemlerini attıkları sırada sen yanlarında değildin. Aralarında tartıştıkları zaman da sen yanlarında değildin.
45.Hani melekler şöyle söylemişlerdi: "Ey Meryem! Allah seni kendi katından, adı Meryem oğlu İsa Mesih olacak bir 'Kelime' ile müjdelemektedir. O dünyada da, ahirette de üstün şerefe sahip ve Allah'a yakın kimselerden olacaktır."

Dipnotlar

6.Burada "Allah katından olan Kelime" ile kastedilen Hz. İsa (a.s.)`dır. İsa (a.s.), Allah`ın "ol" kelimesiyle babasız olarak dünyaya geldiğinden bu şekilde adlandırılmıştır. Ali İmran suresinin 45. ayeti kerimesiyle Nisa suresinin 171. ayeti kerimesinde de İsa (a.s.)`dan "Allah`ın kelimesi" olarak söz edilmektedir.