ALİ İMRAN SURESİ / 051
10.Kâfirlerin malları ve çocukları Allah'a (Allah katından gelecek azaba) karşı kendilerine bir şey sağlamayacaktır. İşte bunlar ateşin yakıtlarıdır.
11.Tıpkı Firavun ailesi ve onlardan önce geçmiş olanlar gibi ki, onlar bizim ayetlerimizi inkâr ettiler; Allah da günahlarından dolayı onları yakaladı. [2] Allah cezası çok şiddetli olandır.
12.İnkar edenlere de ki: "Siz yenileceksiniz ve topluca cehenneme sürüleceksiniz. Orası ne kötü bir yataktır."
13.Birbirleriyle karşı karşıya gelen iki toplulukta sizin için ibret vardır. Bir topluluk Allah yolunda çarpışmaktaydı, diğer topluluk ise kâfirdi. Allah yolunda çarpışanlar ötekileri gözleriyle açıkça kendilerinin iki katı olarak görüyorlardı. Allah dilediğini kendi yardımıyla destekler. Şüphesiz bunda görebilenler için ibret vardır.
14.Kadınlara, oğullara, tartılarca yığılmış altın ve gümüşe, nişanlı atlara, hayvanlara ve ekinlere yönelik tutkudan ileri gelen sevgi insanlara çekici gösterilmiştir. Bunlar dünya hayatının geçimlikleridir. Varılacak yerlerin güzel olanı ise Allah katındadır.
15.De ki: "Size bundan daha hayırlı olanını bildireyim mi? Fenalıklardan sakınanlar için Rableri katında altından ırmaklar akan ve içerisinde sürekli kalacakları cennetler, tertemiz eşler ve Allah'ın rızası vardır. Allah, kulları görmektedir."

Dipnotlar

2.Onları helak etti.

Nüzul Sebepleri

12-13.Ebu Davud`un Sünen`inde ve Beyhaki`nin Delail`inde Abdullah bin Abbas (r.a.)`tan rivayet ettiklerine göre Resulullah (a.s.) Bedir savaşında müşrikleri bozguna uğratınca Medine`deki yahudileri Kaynuka oğullarının çarşısında toplayarak onlara: "Ey yahudiler topluluğu! Allah`ın Kureyş`in başına getirdiğini sizin de başınıza getirmesinden önce Müslüman olun" diye buyurdu. Onlarsa: "Ey Muhammed! Kureyş`ten bazı kimseleri öldürmüş olman seni gururlandırmasın. Onlar çarpışmayı bilmeyen câhil kimselerdi. Vallahi eğer sen bizimle çarpışırsan bizim nasıl insanlar olduğumuzu ve şimdiye kadar bizim gibilerle karşı karşıya gelmemiş olduğunu anlarsın" dediler. Bunun üzerine Yüce Allah bu âyeti kerimeyi indirdi.

İbnu`l-Munzir`in İkrime`den rivayet ettiğine göre de yahudilerden Finhas adlı adam Bedir olayından sonra: "Muhammed`i Kureyşileri öldürmesi gururlandırmasın. Onlar çarpışmayı beceremiyorlar" dedi. Bunun üzerine bu ayeti kerime indi. Bu rivayet mürseldir (yani tabiinden olan bir raviye dayanmaktadır ve sahabiden olan ravisinin kim olduğu belirtilmemiştir).