BAKARA SURESİ / 047
275.Faiz yiyenler, (kabirlerinden) ancak kendisini şeytan çarptığından deliye dönmüş bir adamın kalkışı gibi kalkarlar. Bu durum onların "alışveriş de faiz gibidir" demelerinden dolayıdır. Oysa Allah alışverişi helal faizi ise haram kıldı. Kime Rabbinden bir öğüt gelir de (faiz yeme işine) son verirse onun geçmişte aldıkları kendinedir. Onun işi ise Allah'a aittir [56]. Kim de yine (faiz almaya) dönerse işte bunlar cehennemliklerdir. Onlar orada sonsuza kadar kalıcıdırlar.
276.Allah faizi yok eder sadakaları ise bereketlendirir. Allah iyice küfre dalan, günahların içine gömülen hiç bir kimseyi sevmez.
277.Şüphesiz iman edip salih ameller işleyen, namazı kılan, zekatı veren kimselerin karşılıkları Rableri katındadır. Onlara korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir de.
278.Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakının ve eğer mü'minler iseniz faizin geriye kalanlarını bırakın.
279.Eğer bunu yapmazsanız, Allah'a ve peygamberine karşı bir savaş ilan edin. [57] Eğer tevbe ederseniz ana mallarınız sizindir. Böylece haksızlık etmeyeceğiniz gibi haksızlığa da uğratılmamış olursunuz.
280.Eğer (borçlu) darlık içinde olursa bir genişliğe çıkıncaya kadar beklenilir. Eğer bilirseniz alacağınızı bağışlamanız sizin için daha hayırlıdır.
281.Allah'a döndürüleceğiniz, sonra her kişiye kazandığının karşılığının verileceği ve onların bir haksızlığa uğratılmayacakları günden sakının.

Dipnotlar

56.Yani onu bağışlama işi Allah`a aittir.

57.Yani bu tutumunuzun Allah`a ve peygamberine karşı bir savaşa girişmek anlamı taşıyacağını düşünün.

Nüzul Sebepleri

278.Ebu Ya`la ve İbnu Mende`nin Abdullah bin Abbas (r.a.)`tan rivayet ettiklerine göre bu ayeti kerime Sakif kabilesinden Amr bin Avf oğulları ile el-Muğire oğulları hakkında inmiştir. Muğire oğulları Sakiflilere faizle para veriyorlardı. Yüce Allah, Peygamber`ine Mekke`nin fethini nasib edince Hz. Peygamber (a.s.) bütün faiz alacaklarını kaldırdı. Bunun üzerine Amr oğulları ile Muğire oğulları Mekke`nin başına yönetici olarak tayin edilen Itab bin Useyyid`in yanına geldiler ve eski faiz hesaplarını kapatmaları için kendilerine izin verilmesini istediler. Itab bu hususu Resulullah (a.s.)`a yazdı. Bunun üzerine bu ayeti kerime indirildi.