BAKARA SURESİ / 026
170.Onlara ne zaman: "Allah'ın indirdiğine uyun" denilse: "Biz atalarımızı üzerinde bulduğumuz yola uyuyoruz" derler. Ya, ataları bir şeyden anlamıyor veya doğru yolu bulamamış idilerse!
171.İnkar edenlerin örneği, çağırmaya ve haykırmaya karşı bağırmaktan başka bir şey yapmayan bir varlığın durumuna benzer. [34] Onlar sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler dolayısıyla bir şeyden anlamazlar.
172.Ey iman edenler! Size rızık olarak verdiklerimizin temiz olanlarından yiyin ve eğer Allah'a kulluk ediyorsanız O'na şükredin.
173.(Allah) size, leşi, kanı, domuz etini ve Allah'dan başkası adına kesileni haram kılmıştır. Kim mecbur kalır da, taşkınlık etmeden ve aşırıya gitmeden yerse onun için günah yoktur. Allah bağışlayıcıdır, rahmet edicidir.
174.Allah'ın indirdiği Kitab'dan bir şeyler gizleyen ve onunla az bir değeri satın alanlar var ya, işte onlar karınlarına ateşten başka bir şey yemiyorlar. Allah, kıyamet gününde onlarla konuşmaz ve kendilerini temize çıkarmaz. Onlar için acıklı bir azap vardır.
175.İşte onlar hidayete karşılık sapıklığı, bağışlanmaya karşılık da azabı satın alanlardır. Onlar ateşe karşı ne kadar da dayanıklıdırlar!
176.Bu, Allah'ın Kitab'ı hak üzere indirmiş olmasındandır. Kitab hakkında ayrılığa düşenler ise derin bir anlaşmazlık içindedirler.

Dipnotlar

34.Yani kâfirler adeta kendilerine söylenilenin anlamını anlayamayan ama sadece haykırışları, bağırışları duyup şartlanmışlık dolayısıyla bu seslere karşı bağıran hayvanlar gibidirler

Nüzul Sebepleri

170.İbnu Ebi Hatim`in Abdullah bin Abbas (r.a.)`tan rivayet ettiğine göre Resulullah (a.s.) yahudileri İslâm`a davet etti ve kendilerini Allah`ın azabından ve intikamından sakındırdı. Ama onlardan Rafi bin Hureymile ve Malik bin Avf: "Ey Muhammed! Aksine biz atalarımızı üzerinde bulduğumuz yola uyuyoruz. Onlar bizden daha bilgili ve daha iyi idiler" cevabını verdiler. Bunun üzerine Yüce Allah bu âyeti kerimeyi indirdi.

174.İbnu Cerir`in İkrime`den rivayet ettiğine göre bu ayeti kerime ve Ali İmran suresindeki: "Allah`a vermiş oldukları ahidleri ve yeminlerini az bir değere satanlar var ya, onların ahirette bir nasipleri yoktur. Allah kıyamet günü onlarla konuşmaz, onlara bakmaz ve kendilerini temize çıkarmaz. Onlar için acıklı bir azap vardır" mealindeki ayeti kerime yahudiler hakkında indirilmiştir.

Sa`lebi`nin Abdullah bin Abbas (r.a.)`tan rivayet ettiğine göre bu ayeti kerime yahudilerin ileri gelenleri ve bilginleri hakkında indirilmiştir. Bunlar kendi içlerindeki kafaları çalışmayan insanlardan bol bol hediyeler alıyorlardı. Gönderilecek peygamberin de kendi içlerinden çıkmasını umuyorlardı. Ancak kendilerinden olmayan Hz. Muhammed (a.s.) peygamber olarak gönderilince kendilerinin bu kaynaklarının kesileceğinden ve itibarlarının gideceğinden korktular. Bu yüzden Hz. Muhammed (a.s.)`in özellikleriyle ve daha başka hususlarla ilgili Tevrat`ta yeralan bilgileri değiştirdiler. Sonra bu değiştirilmiş halini ortaya koyarak: "Son zamanda (ahir zamanda) ortaya çıkacağı haber verilen peygamberin özellikleri bu peygamberin özelliklerine benzemiyor" dediler. Bunun üzerine Yüce Allah bu âyeti kerimeyi indirdi.