BAKARA SURESİ / 025
164.Şüphesiz, göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri ardından gelmesinde, insanlara yarar sağlayan şeylerle denizlerde yüzen gemilerde, Allah'ın gökten su indirip onunla ölümünden sonra yeryüzünü diriltmesinde ve böylece üzerinde bütün canlı türlerini yaymasında, rüzgarları estirmesinde, gök ile yer arasında dolaştırılan bulutları oluşturmasında akıl eden bir topluluk için ayetler vardır.
165.İnsanların içinde Allah'tan başka ortaklar edinerek onları Allah'ı sever gibi seven kimseler bulunmaktadır. İman edenlerin Allah'a olan sevgileri ise daha güçlüdür. Zulmedenler, azabı gördüklerinde bütün kuvvetin Allah'a ait olduğunu ve Allah'ın azabının gerçekten çok şiddetli olduğunu anlayacaklarını keşke bilselerdi!
166.İşte o zamanda, kendilerine uyulanlar, kendilerine uyanlardan uzak olduklarını bildirirler ve aralarındaki bütün bağlar da kesilir.
167.Bunun üzerine, uyanlar da: "Bir kez daha elimize fırsat geçseydi de, onların bizden uzaklaştıkları gibi, biz de onlardan uzaklaşsaydık" derler. Böylece Allah, onların yaptıklarını iç çektirici (eyvah dedirtici) şeyler olarak kendilerine gösterir.[33] Onlar ateşten çıkacak da değildirler.
168.Ey insanlar! Yeryüzünde bulunan helal ve temiz olmak şeylerden yiyin. Şeytanın adımlarına uymayın. Şüphesiz o sizin için apaçık bir düşmandır.
169.O size yalnızca kötülüğü, hayasızlığı ve Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri söylemenizi emreder.

Dipnotlar

33.Yani dünyada yaptıkları işler kendilerine gösterildiğinde iç çekerek, "ah keşke yapmasaymışız" derler. Bu ifadenin ayetin baş tarafı ile bağlantısından anlaşılana göre bu dünyada sapıklık önderlerine uyup onların savunuculuğunu yapanlar, onları adeta taparcasına sevdiklerini ileri sürenler ahirette onların kendilerinden uzak olmaya çalıştıklarını görünce büyük bir pişmanlık duyacak ve "ah keşke bunların arkasından gitmeseymişiz, keşke bunların savunuculuğunu yapmasaymışız" diye iç çekecekler.

Nüzul Sebepleri

164.Said bin Mansur`un Sünen`inde, Feryabi`nin Tefsir`inde ve Beyhaki`nin Şi`abu`l-İman adlı kitabında Dahhak`tan rivayet ettiklerine göre: "Sizin ilahınız tek bir ilahtır. Rahman ve Rahim olan o ilahtan başka ilah yoktur" mealindeki ayeti kerime indirilince müşrikler hayret ederek: "Bir tek ilâh mı? Eğer doğruysa bize bir âyet getirsin" dediler. Bunun üzerine Yüce Allah bu âyeti kerimeyi indirdi.

Bu ayeti kerimenin iniş sebebi hakkında buna benzer daha başka rivayetler de nakledilmiştir.