BAKARA SURESİ / 020
127. Hani, İbrahim ve İsmail birlikte Ka'be'nin sütunlarını yükseltiyorlardı. (O zaman şöyle demişlerdi): "Ey Rabbimiz! Bizden kabul et! Sen duyan ve bilensin."
128."Ey Rabbimiz! İkimizi sana teslim olmuş kimseler eyle. Soyumuzdan da sana teslim olan bir ümmet çıkar. Bize ibadet yer ve yöntemlerimizi göster ve tevbemizi kabul et. Şüphesiz sen her zaman tevbeleri kabul edensin ve rahmet sahibisin."
129."Ey Rabbimiz! Onların içinden kendilerine senin ayetlerini okuyacak, onlara Kitab'ı ve hikmeti öğretecek ve onları arındıracak bir peygamber gönder. Şüphesiz sen pek yüce ve hikmet sahibisin."
130.Kendini aşağılığa düşürenden başka kim İbrahim'in dininden yüz çevirir? Biz onu dünyada seçtik. O, ahirette de salihlerdendir.
131.Rabbi ona: "Teslim ol!" dediğinde "Alemlerin Rabbine teslim oldum" demişti.
132.İbrahim, oğullarına da bunu tavsiye etti. Ya'kub da aynı tavsiyede bulunarak şöyle dedi: "Ey oğullarım! Allah sizin için bu dini seçti. Artık ancak Müslüman kimseler olarak ölün."
133.Yoksa Ya'kub'a ölüm geldiğinde, oğullarına: "Benden sonra neye kulluk edeceksiniz?" diye sorduğu ve oğullarının da: "Senin ilahın ve ataların İbrahim'in, İsmail'in ve İshak'ın ilahı olan tek ilaha!" diye cevap verdikleri sırada siz orada mıydınız?
134.Bunlar geçmiş bir ümmettir. Onların kazandıkları kendilerine sizin kazandıklarınız ise sizedir. Siz onların yaptıklarından sorumlu tutulmayacaksınız.

Nüzul Sebepleri

130.İbnu Uyeyne şöyle bildirmiştir: Abdullah bin Selâm (r.a.)`dan rivayet edildiğine göre o kardeşinin iki oğlu Seleme ile Ebu Muhacir`i İslâm`a davet etti ve kendilerine şöyle dedi: "Biliyorsunuz ki Yüce Allah Tevrat`ta: "Ben İsmail oğullarından bir peygamber göndereceğim. Adı Ahmed`dir. Kim ona inanırsa hidayete ermiş ve doğruyu bulmuş olur. Kim de ona inanmazsa o da lanetlenmiştir" diye buyurmuştur." Bu davet üzerine Seleme ve Ebu Muhacir Müslüman oldu. Bunun üzerine bu ayeti kerime indirildi.