BAKARA SURESİ / 017
106.Biz yerine daha iyisini veya bir benzerini getirmedikçe bir ayetin hükmünü yürürlükten kaldırmaz veya unutturmayız. Allah'ın her şeye güç yetirdiğini bilmez misin?
107.Göklerin ve yerin mülkiyetinin Allah'a ait olduğunu bilmez misin?. Sizin de Allah'dan başka bir koruyucunuz (veliniz) ve yardımcınız yoktur.
108.Yoksa siz de, daha önce Musa'ya sorulmuş olduğu gibi peygamberinize (yersiz) sorular sormak mı istiyorsunuz! Kim imanı küfürle değiştirirse doğru yoldan sapmış olur.
109.Kitap ehlinin çoğu, kendilerine gerçek bütün açıklığıyla belli olduktan sonra sırf kalplerinde size karşı besledikleri kıskançlık duyguları yüzünden sizi iman etmenizden sonra küfüre döndürmek istediler. Siz onlara aldırmayın ve Allah'ın hükmü gelinceye kadar kendi hallerinde bırakın. Şüphesiz Allah her şeye güç yetirendir.
110.Namazı kılın ve zekatı verin. Kendiniz için önceden ne gönderirseniz Allah katında onu bulursunuz. Allah, yaptıklarınızı görmektedir.
111.Onlar: "Cennete ancak yahudi veya hıristiyan olan girebilecektir" dediler. [21] Bu onların kuruntularıdır. De ki: "Eğer doğru söylüyorsanız delilinizi ortaya koyun."
112.Aksine, kim iyilik yaparak kendini Allah'a teslim ederse mükafatı Rabbinin katındadır. Onlara korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir de.

Dipnotlar

21.Yani yahudiler sadece yahudi olanların, hıristiyanlar da sadece hıristiyan olanların cennete girebileceklerini ileri sürerler. Ayeti kerimede yahudi ve hıristiyanların bu iddiaları birbirine atfedilerek anılmıştır.

Nüzul Sebepleri

108.İbnu Ebi Hatim`in Abdullah bin Abbas (r.a.)`tan rivayet ettiğine göre Rafi` bin Hureymile ve Vehb bin Zeyd, Resulullah (a.s.)`a: "Ey Muhammed! Bize gökten okuyacağımız bir kitap indir, yahut ırmaklar fışkırt. O zaman sana uyar ve seni doğrularız" dediler. Bunun üzerine Yüce Allah bu âyeti kerimeyi indirdi.