BAKARA SURESİ / 014
89. Daha önce kâfirlere karşı kendilerine bir ilahi yardımın gelmesini diledikleri halde; Allah katından kendi yanlarında olanı doğrulayıcı bir Kitab, özelliklerinden tanıdıkları şey kendilerine gelince onu inkâr ettiler. Allah'ın laneti de inkâr edenlerin üzerine olsun. [17]
90.Allah'ın lütfunu kullarının içinden dilediği kimseye ulaştırmasını çekememeleri yüzünden O'nun indirdiğini inkâr etmekle karşılığında kendilerini sattıklarları şey ne kötüdür! Böylelikle gazap üstüne gazaba uğradılar. Kâfirlere zaten aşağılayıcı bir azap vardır.
91.Onlara "Allah'ın indirdiğine inanın" denildiği zaman "Biz, bize indirilene inanıyoruz" derler ve ondan sonrakini (Kur'an-ı kerim'i) inkâr ederler. Oysa o kendi yanlarındakini doğrulayıcı bir gerçektir. De ki: "Eğer gerçekten iman sahibi iseniz bundan önce Allah'ın peygamberlerini niçin öldürüyordunuz?" [18]
92.Şüphesiz Musa size apaçık delillerle gelmişti de sonra siz onun ardından buzağıya tapınıp zalimlerden olmuştunuz.
93.Hani, sizden kesin bir söz almıştık ve Tur dağını üzerinize doğru yüseltmiştik. "Size verdiğimize sıkı sıkıya yapışın ve bildirileni duyun." Onlar: "Duyduk ve sıkıca yapıştık" dediler. İnkârcılıklarından dolayı buzağıya olan tutku onların kalplerine iyice yerleştirilmişti. De ki: "Eğer iman sahibi iseniz, sizin imanınız size ne kadar fena şeyler emrediyor!"

Dipnotlar

17.Resulullah (a.s.) gelmeden önce yahudiler onun geleceğini biliyor ve "Tevrat`ta kendisinden söz edilen peygamber çabuk gelsin de biz onunla birlikte kâfirleri yenip eski şerefimizi elde edelim" diye dilekte bulunuyorlardı. Hz. Muhammed (s.a.s.) peygamber olarak gönderilince, onu özellikleri ile tanıdıkları halde, kendi içlerinden değil de Arapların arasından gönderilmiş olması dolayısıyla inkâr ettiler.

18.Bu ayetle Resulullah (a.s.) zamanındaki yahudilere seslenilmektedir. Asıl peygamberleri öldürenler ise onların atalarıydı. Ancak gerek Resulullah (a.s.) zamanında yaşamış olan, gerekse daha sonra gelen yahudiler genelde atalarının bu fiillerine kalben karşı çıkmadıklarından dolayı atalarının günahlarına katılmakta ve bundan dolayı sorumlu kabul edilmektedirler.

Nüzul Sebepleri

89.Hakim`in el-Mustedrek`te Abdullah bin Abbas (r.a.)`tan rivayet ettiğine göre, Hayber yahudileri Gatafan kabilesine karşı savaşıyorlardı. Yahudiler onlarla ne zaman karşı karşıya gelseler yeniliyorlardı. Bunun üzerine yahudiler Allah`tan yardım dileyerek: "Ey Allah`ımız! Bize son zamanda (ahir zamanda) çıkaracağını vaad ettiğin ümmi peygamber olan Muhammed`in hakkı için onlara karşı bize zafer vermeni diliyoruz" diye dua ettiler. Bundan sonra Gatafan kabilesi ile her karşılaşmalarında bu duayı okuyor ve onlara üstün geliyorlardı. Ancak Peygamber (a.s.) gönderilince onu yalanladılar. Bundan dolayı Yüce Allah bu ayeti kerimeyi indirdi.

İbnu Ebi Hatim`in bir başka tarıktan Abdullah bin Abbas (r.a.)`tan rivayet ettiğine göre de yahudiler Hz. Peygamber (a.s.)`in gönderilmesinden önce onun hakkı için Evs ve Hazrec kabilelerine karşı Allah`tan yardım diliyorlardı. Ama Allah onu Arapların içinden çıkarınca yalanladılar ve daha önce söyledikleri sözleri de inkâr ettiler. Bunun üzerine Muaz bin Cebel (r.a.), Bişr bin Bera ve Davud bin Seleme (r.a.) onlara: "Ey yahudiler topluluğu! Allah`tan korkun ve Müslüman olun. Biz şirk üzere insanlar iken siz Muhammed`in hakkı için bize karşı Allah`tan yardım istiyordunuz, bize onun gönderileceğini haber veriyor ve özelliklerinden de sözediyordunuz" dediler. Buna karşılık Nudayr oğulları kabilesinden olan Selâm bin Mişkem: "Bize bildiklerimizden bir şey getirmedi. Bu bizim size daha önce sözünü ettiğimiz kişi değildir" dediler. Bunun üzerine Yüce Allah bu ayeti kerimeyi indirdi.