BAKARA SURESİ / 013
84.Yine sizden, kanlarınızı akıtmayacaksınız ve birbirinizi yurtlarınızdan çıkarmayacaksınız, diye kesin söz aldık. Siz bunu aynen kabul etmiştiniz ve bizzat kendiniz buna şahitlik ediyorsunuz.
85.Sonra yine sizler, birbirinizi öldürüyor, aranızdan bir topluluğu yurtlarından çıkarıyorsunuz. Onlara karşı kötülük işleme ve düşmanlık konusunda birbirinize destek oluyorsunuz. Size esir olarak geldiklerinde fidyelerini verip kurtarırsınız. Oysa onları çıkarmak size haram kılınmıştır. [15] Yoksa Kitab'ın bir bölümüne inanıp bir bölümünü inkâr mı ediyorsunuz? İçinizden böyle yapanın cezası dünyada rezilliğe düşmekten başka ne olabilir? Böyleleri ahirette de en şiddetli azaba çarptırılacaklardır. Allah sizin işlediklerinizden habersiz değildir.
86.Bunlar ahirete karşılık dünya hayatını satın alanlardır. Bunların üzerindeki azap hafifletilmeyeceği gibi kendilerine yardım da edilmeyecektir.
87.Şüphesiz biz Musa'ya Kitab'ı verdik ve onun ardından peşpeşe peygamberler gönderdik. Meryem oğlu İsa'ya da açık deliller verdik ve kendisini Ruhu'l-Kudüs ile destekledik. Size her ne zaman bir peygamber nefislerinizin hoşlanmayacağı bir şey (ilahi hüküm) getirse siz büyüklük taslayacak; (gelen peygamberlerin) bir kısmını yalanlayacak bir kısmını da öldürecek misiniz?
88.Ve bir de: "Bizim kalplerimiz örtülüdür" dediler. [16] Aksine, Allah inkârcılıklarından dolayı onları lanetlemiştir. Artık çok az iman ederler.

Dipnotlar

15.Burada anlatılmak istenen şudur: Arap yarımadasında oturan yahudiler Arap kabilelerle ittifaka giriyorlardı. Ancak bütün yahudiler belli bir kabileyle değil de, yahudilerden bir topluluk bir kabileyle başka bir topluluk başka bir kabileyle ittifak ediyordu. Daha sonra Arap kabileler aralarında savaşa giriştiklerinde yahudilerden de her bir topluluk kendi müttefikinin yanında savaşa giriyordu. Bu yüzden zaman zaman yahudilerin birbirleriyle savaştıkları olurdu. Oysa kutsal kitapları Tevrat, onların birbirleriyle savaşmalarını, birbirlerini yurtlarından çıkarmalarını yasaklamıştı. Tevrat`ın bu gibi yasaklarına uymadıkları halde yahudilerden esir olanları kurtarmak için "Tevrat bize esirlerimizi düşmanın elinden kurtarmamızı emrediyor" diyerek aralarında para toplayıp fidye öderlerdi.

16.Bu sözleriyle sahip oldukları inançlarına çok sıkı bağlandıklarını, artık kalplerinin bu inanç dışında bir şeyi kabul etmeyeceğini söylemek istiyorlardı.