BAKARA SURESİ / 008
49.Hani sizi, size en kötü işkenceleri uygulayan, erkek çocuklarınızı öldürüp kadınlarınızı sağ bırakan Firavun ailesinden kurtarmıştık. Başınıza gelen bu durumda sizin için Rabbinizin büyük bir imtihanı vardı.
50.Hani, sizin için denizi yarmıştık da, sizi kurtarıp gözlerinizin önünde Firavun ailesini boğmuştuk.
51.Musa ile kırk gece için sözleşmiştik. Sizse onun ardından, zalimlerden olup buzağıya tapmıştınız. [7]
52.Daha sonra bunun ardından belki şükredersiniz diye sizi bağışlamıştık.
53.Doğru yola girersiniz diye Musa'ya kitabı ve furkanı verdik. [8]
54.Musa kavmine: "Ey kavmim! Şüphesiz siz buzağıya tapınmakla kendinize zulmettiniz. Şu halde, yaratıcınıza tevbe edin ve nefislerinizi öldürün. [9] Böyle yapmanız yaratanınız katında sizin için daha hayırlıdır" demişti. Yaratanınız da sizin tevbenizi kabul etti. Şüphesiz O, tevbeleri her zaman kabul eden ve çok bağışlayandır.
55.Bir keresinde: "Ey Musa! Biz Allah'ı açıkça görmedikçe sana iman etmeyeceğiz" demiştiniz de siz gözünüz göre göre sizi yıldırım çarpıvermişti.
56.Sonra belki şükredersiniz diye sizi ölümünüzden sonra tekrar diriltmiştik.
57.Üzerinize bulutları göndererek sizi gölgelendirdik. Size kudret helvası ile bıldırcın indirdik. "Size rızık olarak verdiklerimizin temiz olanlarından yiyin." Onlar (nankörlükleriyle) bize zulmetmediler ancak kendi kendilerine zulmettiler.

Dipnotlar

7.İsrailoğulları Mısır`dan kaçıp Sina yarımadasına girdiklerinde Yüce Allah, esaretten kurtulmuş olan topluluğa rehberlik etmesi için emirler, kanunlar ve tavsiyeler vermek üzere Hz. Musa (a.s.)`yı kırk gün, kırk geceliğine Tur`a davet etmişti. Bu sırada İsrailoğulları, Samiri adında birinin bazı süs eşyalarını ateşte eriterek yaptığı bir buzağı heykeline tapınmaya başladılar. Hz. Musa (a.s.)`nın kardeşi Hz. Harun (a.s.)`un bütün hatırlatmalarına rağmen, Hz. Musa (a.s.) Tur`dan dönünceye kadar buzağıya tapınmakta kararlı olduklarını bildirdiler. Kur`an-ı Kerim`in daha başka yerlerinde bu konunun ayrıntılarından da söz edilmektedir.

8.Kitap ile kastedilen Tevrat`tır. Furkan ise hak ile bâtılı, doğru ile yanlışı birbirinden ayırmaya yarayan ölçü demektir. Burada kastedilen ise, hak ile bâtılı ayıran ilahi hükümler veya kişinin hak ile bâtılı birbirinden ayırmasına yarayan kavrayış ve ilimdir.

9.Bu emirle tevbe edenlerin tevbe etmeyip günahlarında ısrar edenleri öldürmelerinin istendiği bildirilmiştir.