2.BAKARA SURESİ

"Bakara" kelimesi "inek" anlamına gelir. Surenin 67-71. âyetlerinde İsrailoğullarına bir inek kesmelerinin emredilmesi olayından söz edildiği için Bakara kelimesi bu sureye ad olarak verilmiştir. Medine'de nâzil olmuştur. 286 âyettir.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

1.Elif. Lam. Mim [1]

2.Bu (Kur'an-ı Kerim) doğruluğunda şüphe olmayan bir kitaptır. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için bir hidayet rehberidir.

3.Onlar ki, gaybe inanırlar, [2] namazı kılarlar ve bizim kendilerine rızık olarak verdiklerimizden Allah yolunda harcarlar.

4.Onlar sana indirilene de, senden önce(ki peygamberlere) indirilenlere de inanırlar. Ahiret (gününün geleceğin)i de kesin olarak bilirler.

5.İşte onlar Rablerinin göstermiş olduğu hidayet yolu üzerindedirler ve kurtuluşa erecek olanlar da onlardır.

Dipnotlar

1.Kur`an-ı Kerim`in bazı sureleri bu şekilde yalnız başlarına bir anlam taşımayan harflerle başlamaktadır. Bu harflere hurufu mukataa denir. Bazı tefsir alimleri bu harflerin belli şeylere işaret niteliği taşıdığını söyleyerek birtakım açıklamalarda bulunmuşlardır. Ancak ilim adamları genellikle bu harflere herhangi bir anlam vermeme yanını tercih etmişlerdir.

2.Kendilerine vahiyle bildirilen gerçeklere, gözleriyle göremeseler de inanırlar.