Asya'da Yeni Dengeler

29 Ocak 2010 Cuma, Vakit gazetesi

Türkiye'de son günlerde önemli bir üçlü toplantı gerçekleştirildi. Uzun süreden beri yoğun hareketliliğe ve çatışmalara sahne olan iki önemli Asya ülkesinin, Pakistan ve Afganistan'ın cumhurbaşkanı Türkiye'deydi. Bu ülkelerdeki mevcut yönetimlerin önemli bir yanları da şu ana kadar izledikleri ve hâlen izlemekte oldukları çizgide her ikisinin de ABD tarafından yönlendirilmelerine ve girdikleri silahlı çatışmalarda büyük ölçüde ABD'nin bölgeyle ilgili hesaplarına hizmet etmelerine rağmen kendi aralarındaki ilişkilerinde soğuk bir hava içinde olmalarıdır. Bu açıdan Türkiye'nin öncülüğünde aynı masaya oturup ortak meselelerini yüz yüze görüşmek için kar yağışının ve şiddetli soğuğun devam ettiği günlerde Türkiye'de kendi açılarından sıcak bir ortam bulabilmeleri dikkat çekiciydi. Böyle bir ortam bulmalarına tabii ki Türkiye'nin girişimleri ve son dönemde izlediği bölgesel politika imkân sağlamıştır.

Toplantıyla ilgili olarak dikkat çeken önemli bir gelişme de Afganistan Cumhurbaşkanı Hamid Karzai'nin açıklamalarında ABD'yi ciddi şekilde karşısına alma cüretkârlığı gösterebilmesi oldu. Bu belki ilk bakışta büyük ölçüde göstermelik ve Afgan halkına yönelik çıkartmaların, siyasi hesapların malzemesi olarak görülebilir. Ama bizim gördüğümüz kadarıyla tamamen siyasi hesaplarla ilgili değil biraz da değişen global ve özellikle de bölgesel dengelerle ilgilidir.

Karzai'yi Afganistan'da iş başına getiren gücün bu ülkeyi işgal eden ve hâlen de işgal altında tutan, şimdiye kadar onun iş başında kalmasını sağlayan hâlen de sağlamakta olan gücün ABD olduğu biliniyor. Bununla birlikte açıklamalarında kendilerinin ABD'nin hizmetçisi değil ortağı olduklarını dolayısıyla Amerikan yönetiminin kendilerine talimat veremeyeceğini vurgulayan ifadelere yer verdi. Önemli bir açıklaması da Taliban'la ilgili olanıydı. Bu konudaki açıklamalarında da uzun süreden beri ABD hesabına kendilerine karşı savaş halinde olduğu Taliban'a göz kırparak onların Afganistan halkının içinden çıktığına dikkat çekti.

Bilindiği üzere ABD'nin yeni başkanı Obama iş başına gelirken Irak'taki askerî gücünü kademeli bir şekilde çekerek Afganistan'a yükleneceğini ve burada askerî gücünü artırıp hâkimiyeti sağlamak için elinden geleni yapacağını ifade etmişti. Nitekim iş başına gelmesinden sonra bu yöndeki planını hayata geçirmek için faaliyetleri başlattı. Fakat onun başkanlık koltuğuna oturmasının üzerinden bir yıldan fazla zaman geçmesine rağmen Afganistan'da kontrolü sağlayabileceğinin işaretlerini veren herhangi bir gelişme olmuş değildir. Tam aksine direnişçilerin etki alanları genişlemiş ve gerek işgal güçleri gerekse onlarla işbirliği içindeki yerel güçler kontrol alanlarını günden güne daraltma ihtiyacı duymuşlardır. Bütün bunlar Obama'nın hesaplarının tutmadığını ve ileriye dönük gelişmelerin de onun planlarının lehine değil aleyhine olacağını gösteriyor.

ABD'nin Pakistan'la ilgili hesapları da tutmamıştır. Burada özellikle Afganistan direnişine lojistik destek verdiğinden şüphelenilen bölgeye yönelik resmî savaş eski cunta lideri Perviz Müşerref döneminde başlatıldı. Müşerref Lal Mescid katliamı dâhil pek çok önemli saldırı gerçekleştirmesine rağmen bölgede ABD'nin istediği derecede bir kontrol sağlayamayınca onunla yola devam edilemeyeceği kanaatine varıldı ve görünüşte askerî cuntadan sivil yönetime geçildi. Fakat sivil yönetimden istenen de askerî gücün söz konusu bölgede aktif bir şekilde kullanılması ve sıkı bir kontrolün sağlanmasıydı. Bu amaçla yürütülen savaşa ABD işgal güçleri de zaman zaman hava saldırılarıyla iştirak ederek çok sayıda sivil savunmasız insanı katletti. Fakat gelinen noktada hesapların daha da karıştığı askerî şiddetin kullanılmasında ısrar edilmesinin ülkeyi daha büyük sıkıntıların içine iteceği anlaşılıyor.

Öte yandan bizim bu hafta yazdığımız ilk yazıda da dile getirdiğimiz üzere global ekonomik krizin ABD ekonomisinde açtığı yaralar günden güne büyüyor. Bu yaraların büyümesi Amerikan emperyalizmini kademeli bir şekilde kendi kabuğuna çekilmeye zorlayacaktır. Şimdilik her ne kadar Afganistan ve Pakistan'la ilgili hesaplarında ısrarlı görünüyorsa da, ekonomik krizinden dolayı kendi kabuğuna çekilme zorunluluğunun onun bu ısrarındaki yaptırım gücünü kaybetmesine sebep olduğu da açık ve bölge ülkelerinin yönetimleri bunun farkında. Gelişmeler Afganistan ve Pakistan'ın içinde bulunduğu bölgede dengelerin değiştiğini gösteriyor ve yeni hesapların da yeni dengelere göre yapılmasına ihtiyaç duyuluyor. Yeni hesaplarla ilgili kanaatlerimi de inşallah müteakip yazıda dile getirmeye çalışacağım.

Müslüman Kimliğinin Belirleyiciliği

30 Ocak 2010 Cumartesi, Vakit gazetesi

Dünyada yeni bir döneme girildiğinden daha önce de muhtelif yazılarımızda söz etmiştik. Bundan önceki yazımızda üzerinde durduğumuz Asya'da yeni dengeler oluşması da bu yeni dönemle ilgilidir. Amerikan emperyalizminin yeni dünya teorisi daha hayatın gerçekleriyle tanışamadan dünyaya veda etmek zorunda kaldı. Bunda en önemli rol oynayan hadise de eski ABD başkanı Bush'un söz konusu teoriye dayanan güç temelli hâkimiyetini sağlamlaştırmak amacıyla açtığı cephelerde karşısına çıkan direniş engelini aşamaması oldu.

Dünyadaki yeni merhalede bölgesel güçler teorisi üzerinde durulduğundan daha önce muhtelif yazılarımızda söz etmiştik. ABD'nin içinde bulunduğu ekonomik krizden dolayı tedrici bir şekilde kendi kabuğuna çekilmek zorunda kalması ve özellikle de askerî tehdit gücünün etkisini kaybetmesi sebebiyle özellikle İslâm coğrafyasında bir boşluk oluşmaya başlamıştır. Türkiye'nin de hayata geçirmeye çalıştığı dış politikasında özelde bulunduğu coğrafi bölgede genelde ise İslâm coğrafyasında bu boşluğu doldurma çabası içinde olduğu görülüyor. Müslüman halkların Türkiye'nin bu ataklarına olumlu yaklaştığı ve ümitlendiği müşahede ediliyor. Çünkü ABD'nin yerini doldurmayı değil sıfır problem ilkesine dayalı bir dayanışmayı amaçlamaktadır. Bizim gördüğümüz kadarıyla Pakistan ve Afganistan yönetimlerinin, son dönemde Türkiye'nin girişimlerine ilgi göstermeleri ve onun öncülüğünde bir araya gelmeyi kabul etmeleri halklarda oluşan bu olumlu yaklaşımı ve ümitli bekleyişi görüp dikkate almalarından ileri geliyor.

Gazetemizin yazarlarından arkadaşımız Mustafa Özcan'ın bir yazısında üzerinde durduğu bir konu vardı: Sahibini arayan rol. Mustafa beyin bulunduğu bir sohbette de üzerinde durduğumuz bu konu eski Mısır Cumhurbaşkanı Cemal Abdünnasır'ın bir sözüyle ilgili. Abdünnasır, sahibini arayan rolden söz ediyor ve kendilerinin işte o sahip olduklarını ileri sürüyor. O bu sözü dağılmış haldeki Arap dünyasının birlikteliğinin sağlanması konusunda Mısır'ın konumu açısından söylemişti. Gerçekten o zaman Arap dünyasında böyle sahibini arayan bir rol vardı ve Mısır ona uyuyordu. Abdünnasır'ın kendisinin de Arap ulusunu birleştirme ilkesine dayalı ideolojinin başını çekmesi sebebiyle işaret ettiği kalıba uyduğunu düşünmesi doğaldı. Ama o role sahip çıkmada başarılı olamadı.

Bugün İslâm coğrafyasında, Müslüman halklar arasında güç birliğinin sağlanması, küçük parçalardan büyük bir bütün çıkarılması için sahibini arayan rol var. Sözünü ettiğim sohbette bulunan arkadaşlarımızın tamamı böyle bir rolün sahibinin Türkiye olabileceğini düşünüyorlardı. Özellikle son dönemde Müslüman toplumlarda oluşan olumlu yaklaşım ve beklenti bu kanaatin güçlenmesini sağlamıştır. Fakat böyle bir role sahip çıkma konusunda başarılı olunabilmesi için Müslüman kimliğinin belirleyici olduğunun dikkatten uzak tutulmaması gerekir.

Eğer böyle bir role sahip çıkmada pragmatist ve makyavelist yani faydacı, ulusal çıkarları esas alan yaklaşımlar öne çıkarılırsa başarılı olunamayacağı gibi halklarda oluşan ümit de hayal kırıklığına dönüşür. Böyle bir stratejinin öne çıkarılması durumunda küresel emperyalizmden bölgesel emperyalizme götüren bir yola girilmiş olur ki ezilmişlikten kurtularak İslâmî kimliğini esas alan bir güç birlikteliği oluşturulmasını arzulayan Müslüman halklar buna olumlu bakmaz. Yapılması gereken Müslüman toplumlar arasında barış temelli dayanışma ve işbirliğinin gerçekleşmesine öncülük edilmesidir.

İslâm coğrafyasında oluşan yeni dengelerde Filistin davasına bakışın, burada gasp edilmiş haklara sahip çıkma konusundaki samimiyetin de belirleyici bir unsur olduğu dikkatten kaçırılmamalıdır. Bu konuda samimiyetin ortaya konması işgalci Siyonistin tehditlerine ve saldırgan tutumuna aldırış etmeden Filistin halkının meşru haklarına sahip çıkma kararlılığının sürdürülmesiyle mümkündür. İşgalci Siyonistin Türkiye üzerinde hiçbir yaptırım gücü yoktur ve ikili ilişkileri olumsuz etkileyecek her adımdan zarar görecek taraf sadece kendisidir. Filistin halkının haklı ve meşru mücadelesine sahip çıkmak ise Türkiye'nin samimiyetini ortaya koyacağı gibi bileğini de güçlendirecektir.

Pakistan ve Afganistan'daki mevcut yönetimler şimdiye kadar izledikleri çizgilerinden dolayı halklarıyla bütünleşememişlerdir. Fakat atılacak adımların hedefi yönetimlerin konumlarının değil halklar arasındaki dayanışma ve işbirliğinin güçlendirilmesi olursa diplomatik usul gereği iş başındaki yetkililerin muhatap alınması tabiidir. Şu var ki atılacak adımların amacı Müslüman halkların, yaşadıkları ülkelerde huzura kavuşmaları için istikrarlı bir yapının hâkim kılınması ve bu halklara kendi yöneticilerini özgürce belirleme imkânının verilmesi olmalıdır.

r.