Mısır'da Yeni Özel Haller Kanunu

1 Şubat 2000

Mısır'da yeni özel haller kanunu parlamentoda kabul edilerek uygulamaya kondu. Mısır normalde şeriatla idare edilen bir devlet olmamakla birlikte özel hallerde yani evlenme, boşanma, miras, aile içi ilişkiler vs. gibi konularda her din mensubunun kendi dininin kurallarına göre hareket etmesini esas alan bir kanun uyguluyordu. Bu açıdan Müslümanlar arasında özel hallerde şeriat esasları uygulanıyordu. Ama geçtiğimiz ay çıkarılan yeni Özel Haller Kanunu ile bazı konularda şeriat hükümlerini esas almayan, batıdan ithal edilmiş kuralları uygulamaya geçiren uygulamalar getirildi. Yeni Özel Haller Kanunu'nun tasarı metni hazırlandığında tartışmalar çıkmış ve Müslüman alimlerin ileri gelenleri bu tasarıya karşı çıkmışlardı. Ancak Mısır yönetimi onların muhalefetlerine rağmen kanunu Meclis'ten geçirerek uygulamaya koydu. Mısır'ın yeni özel haller kanunun çıkarılmasına en ilginç tenkit Afganistan'daki Taliban yönetiminden geldi. Taliban yönetimi Mısır'ın yeni bir özel haller kanunu çıkarmasının İslam'a ve Müslümanlara haksızlık olduğunu dile getirerek bütün Müslüman halkları buna tepki göstermeye çağırdı.