Cibuti ve Etyopya'da Açlık Korkusu

1 Şubat 2000

Ne yazık ki Avrupalı işgalcilerin Afrika'yla tanışmaları bu kıtayı bir açlık ve felaketler kıtası haline getirdi. Bunun Afrika'daki ağaçların doğranıp Avrupa'ya ve Amerika'ya taşınması bu yüzden ırmakların kuruması, insanların köleleştirilip Avrupa'ya götürülmeleri bu yüzden Afrika topraklarının ihmal edilmesi vs. gibi çeşitli nedenleri var. Ancak çağdaş sömürgeci güçler kendi sicillerinin ortaya çıkmaması için açlık ve kıtlığın Afrika'nın coğrafi yapısından ve oradaki insanların ihmallerinden kaynaklandığı intibaı vermeye çalışıyorlar.

Bu sıralarda da Cibuti'de ve Etyopya'nın bazı bölgelerinde açlık felaketinden korkuluyor. Bazı uluslararası kuruluşların yetkilileri bu bölgelerde kuraklık yüzünden çok sayıda hayvanın telef olduğunu bu yüzden gıda sıkıntısının baş gösterdiğini dile getirerek BM'den acil olarak en azından 100 bin kişiye yetecek gıda yardımı göndermesini istediler. BM adına ise bu konuda resmi olarak herhangi bir açıklama yapılıp yapılmadığına dair bir bilgi henüz ulaşmadı. Bundan önce de Somali'de meydana gelen kıtlıktan dolayı büyük bir açlık felaketi yaşanmış, çok sayıda hayvan telef olmuş, birçok insan açlıktan hayatını kaybetmişti.