1993'le İlgili Genel Bir Değerlendirme

ABD'nin Kara Listesi ve Sudan

ABD yönetimi her yıl "Terörü Destekleyen Ülkeler" diye bir liste yayınlamaktadır. ABD'nin bunu yapmaktaki amacı kendi çıkarlarına hizmet etmeyen ülkelere karşı dünya kamuoyunda bir tepki uyandırmak ve bu ülkeleri uluslararası platformda yalnızlığa itmektir. ABD bunu yaparken aynı zamanda kendisinin bütün dünya ülkelerini istediği gibi yargılama ve istediği gibi sınıflandırma yetkisine sahip olduğu intibaı vermeye çalışıyor. İşin gerçeğinde bir "Terörü Destekleyen Ülkeler" listesi hazırlanacaksa bunun başına ABD'nin konması gerekir. Bu bir iddia değil artık bütün dünyanın bildiği bir gerçektir. Sudan'ın uzun yıllardan beri başını ağrıtan, Sudan topraklarını ikiye bölerek Güney Sudan'da ayrı bir devlet kurmayı amaçlayan ve Türkiye'deki PKK'dan farkı olmayan Güney Sudan Halk Kurtuluş Cephesi adlı terör örgütünün en büyük destekçisi de ABD'dir. Dolayısıyla adalet ilkelerine göre çalışan bir uluslararası mahkeme olsa Sudan'ın bu mahkemede ABD aleyhine dava açma hakkı olacak ve adalet ilkelerine göre hükümet verilmesi durumunda haklı çıkacaktır. Ama Sudan İslâm hükümlerini uygulama kararından vazgeçmediğinden ve ABD çıkarlarına hizmet etmediğinden dolayı bu ülkenin 1993 yılında hazırladığı kara listeye yani terörü destekleyen ülkeler listesine alındı. Bu arada ABD'nin kara listesinde Libya ve İran'ın adının da olduğunu belirtelim.

Sudan ABD'nin ve yandaşlarının bütün engellemelerine rağmen İslâm kanunlarını uygulama konusundaki kararlılığını sürdürüyor. Ekonomisini dışa bağımlılıktan kurtarmak için aldığı tedbirler kendisine karşı uygulanan ekonomik ambargonun etkisini nispeten azalttı diyebiliriz.