Amerikan Vahşetini Lanetliyoruz

Amerikan yönetiminin Körfez savaşıyla birlikte Irak'ın bazı bölgelerine ve çevresine yerleştirmiş olduğu işgal kuvvetlerini kullanarak vahşice saldırılar düzenlemesini lanetliyor, bütün insanlığı bu vahşet karşısında insanlık görevlerini yerine getirmeye çağırıyoruz. Bu saldırının amacı ileri sürüldüğü gibi Kürt halkının veya onun arasından çıkan birtakım silahlı grupların korunması amacına değil Amerika'nın bölge üzerindeki otoritesinin ve gerek ABD'nin gerekse İsrail işgal rejiminin bölgeyle ilgili çıkarlarının korunması amacına yöneliktir. Amerikan yönetiminin saldırıda bulunmak için kendisine gerekçe oluşmasını sağlamak amacıyla önce Irak kuvvetlerinin Erbil'e girmesine fırsat vermesi ardından Irak'ın kuvvetlerini geri çekeceği yönünde açıklama yapmasına rağmen hiçbir süre tanımadan derhal saldırıya geçmesi ve sivil insanları öldürmesi, yerleşim alanlarını harabeye çevirmesi tam anlamıyla vahşet ve saldırganlık duygusunun bir yansımasıdır. Bu derece büyük bir vahşet ve saldırganlık ruhuna sahip bir otoritenin savunmasız halklara sahip çıkacağı iddiası tamamen dayanaksız ve tutarsız bir iddiadır. Bu son saldırıyla Çekiç Güç'ün Türkiye'de kalmakta ısrar etmesinin asıl amacı da bütün açıklığıyla ortaya çıkmıştır.

Amerika'nın özellikle Kuzey Irak bölgesi üzerinde insiyatifi ve otoriteyi elinde tutmaya çalışması siyonist işgal rejiminin bölge üzerindeki çıkarlarıyla ve emelleriyle de doğrudan bağlantılıdır. Siyonist işgalcilerin Amerikan işgal kuvvetlerinin gölgesinde, uzaktan kumandalı birtakım oluşumlarla doğrudan ilişki içine girerek bölgeye iyice yerleşmeye çalıştıkları dikkatlerden kaçmamaktadır. Siyonistlerin "Büyük İsrail" hedeflerinin ve "vaadedilmiş topraklar"la ilgili hayallerinin Kuzey Irak'ı ve Türkiye'nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ni doğrudan tehdit ettiği unutulmamalıdır. Siyonist işgalcilerin bütün dünya çapında en büyük koruyucusu rolüne bürünen ve bunun için hiçbir fedakârlığı esirgemeyen Amerika'nın bölgedeki askeri gücünün ne gibi amaçlara hizmet ettiğini bu açıdan da değerlendirmek gerekir.