1997 Değerlendirmesi

ABD'ne Yahudi Dışişleri Bakanı

ABD'nin dış politikası büyük ölçüde ülkedeki yahudi lobisi tarafından yönlendirilir. Ancak ülkedeki yahudi lobisi bu ülkenin dış politikasını dıştan yönlendirmeyi yeterli görmüyor olmalı ki, yeni dönemde dışişleri bakanlığına yahudi asıllı birinin tayin edilmesini sağladı. ABD'nin yeni dışişleri bakanı bayan Madeleine Albright, Çekoslovakya'dan göçme bir yahudi aileden geliyor. Bu ülkenin eski dışişleri bakanlarından Henry Kessenger de yahudi asıllıdır. Kessenger bakan olduğu sırada Mısır'la İsrail arasında Camp David anlaşmasının imzalanmasına aracılık etmişti. Bilindiği üzere Mısır, Camp David anlaşmasına imza atarak İsrail'i resmen tanıyan ilk Arap ülkesi sıfatını kazandı.