1994 Değerlendirmesi

Afganistan: İç Hesaplaşmalar Devam Etti

Rus kuvvetlerinin çekilmesinden ve onun kuklası durumundaki komünist rejimin çökmesinden sonra Afganistan'daki mücahit grupların kendi aralarında bir hesaplaşmaya girmeleri birçoklarında doğal olarak ümit kırıklığına yol açtı. Bu ülkedeki iç hesaplaşmalar 1994 yılı boyunca da sürdü. Mücahit grupları arasındaki kavga daha çok, ülkede yönetimi ele alacak kadronun hangi kriterlere göre belirleneceği konusu üzerinde odaklanıyordu. Hizbi İslâmi bunun için bütün ülke genelinde seçime gidilmesini önerirken, Rabbani'nin önderliğindeki Cemiyeti İslâmi, ülke şartlarının buna müsait olmadığını, çok sayıda insanın ülke dışında mülteci durumunda olduğu bir ortamda yapılacak seçime dayanılarak sağlıklı sonuçlara ulaşılamayacağını ileri sürüyordu. Ayrıca Rabbani taraftarlarının ve ona bağlı olan Ahmedşah Mes'ud'un bazı avantajlardan yararlanarak Kabil'de bir üstünlük elde etmeleri de Hizbi İslami'nin rahatsız olmasına yol açmıştı. Bir uzlaşma zemini oluşması için Hizbi İslâmi lideri Gulbeddin Hikmetyar'ın başbakanlığa getirilmesi pek fazla bir şeyi değiştirmedi. Hikmetyar daha sonra güvenliğinin olmadığı gerekçesiyle Kabil'i terk etti. Afganistan konusunda şu hususa da parmak basmak gerekir: Özellikle Batılı yayın organları bu ülkedeki iç hesaplaşmalarla ilgili haberlerinde ve yorumlarında oldukça mübalağalı rakamlar vermektedirler. Bu rakamlar İslâm dünyasındaki basın yayın organlarını ve dolayısıyla kamuoyunu da ciddi bir şekilde etkilemiştir. Oysa olaylar abartıldığı kadar değildir. Bunun yanı sıra ülkenin yeniden imarı için çeşitli çalışmalar da başlatılmıştır.