Aydınlardan Mısır Hükümetine Tepki

16 Aralık 2004 Perşembe, Vakit gazetesi

Mısır'daki aydınlar, hükümetin Müslüman olan Kıpti bayanı Kıpti kilisesine teslim etmesine tepki gösterdiler. Biz bu bayandan bir önceki yazımızda söz etmiştik.

Mısır yönetimi el-Buhayra vilayetindeki Ebu'l-Metamir kilisesi kâhininin Müslüman olan eşi Vefa Konstantin'i Kıpti kilisesine teslim etmişti. Bu olayla ilgili olarak çoğunluğu yazarlardan, avukatlardan ve üniversite hocalarından oluşan 30 aydın tepkilerini dile getiren bir açıklama yayınladılar. Aydınlar Kıpti kilise görevlilerinin bayana İslâm'dan dönmesi için baskı yapacaklarını, hükümetin kendi vatandaşlarının haklarını koruma cesareti gösteremeyerek mutaassıp bir baskıya boyun eğdiğini ve tehlikeli bir problemin önünü açtığını vurguladılar.

Aydınlar inanç özgürlüğünün devlet yönetiminin ve kanunun koruması altında olması gerektiğine dikkat çekerek bir bayanın Müslüman olmasından dolayı böylesine ciddi bir tehlikenin içine atılmasının hukukun işlememesi anlamına geldiğini vurguladılar.

Öte yandan Kıpti Hıristiyanların dini lideri Papa III. Şenude'nin Mısır'ın batı sahrasındaki Natrun Vadisi'nde bulunan el-Enba Manastırı'na kapanmaya devam ettiği, ancak iki papaz vasıtasıyla öfkesini ilettiği bildirildi. Bu öfkenin onun adına kadına baskı yapmalarından korkulan diğer din görevlileri vasıtasıyla nasıl bir fiile dönüştüğü veya dönüşeceği ise bilinmiyor. Malumdur tepedeki "vur" dediğinde onun emriyle hareket eden ayak takımı genellikle öldürür. Bu sebeple şimdilik manastırın dışına çıkmayan Papa Şenude'nin öfkesinin Bayan Vefa'ya iletilmesi tarzının tehlikeli sonuçlar doğurması mümkün hatta kuvvetle muhtemeldir.

Müslüman olan bayanın kiliseye teslim edilmesi için en çok ısrar eden kişi Papa Şenude olmuştu. Hatta 8 Aralık'ta başlattığı manastıra kapanma işini, kadının kiliseye teslim edilmesi için bir baskı eylemi olarak değerlendirmeye çalıştı. Kadının kiliseye teslim edilmesi için Kıpti gençleri sokağa döken de o olmuştu. Sokaklara dökülüp eylemler düzenleyen Kıpti gençlerden 34'ü Mısır polisi tarafından tutuklanmıştı. Papa Şenude şimdi Mısır hükümetiyle pazarlığının bitmediği mesajları vererek bu gençler serbest bırakılıncaya kadar manastır öfkesinin süreceğini vurgulamaya çalışıyor. Bu itibarla Vefa Konstantin'in Kıpti kilisesine verilmesi bir kadının teslim edilmesinden ziyade Mısır hükümetinin Kıpti kilisesine teslim olmasıydı. Şimdi ortalığı velveleye veren o 34 gencin de serbest bırakılması ise tam teslimiyet anlamına gelecektir.

Bu arada Kıpti papazlardan bazıları Müslüman olan kadına yaptıkları baskının sonuç vermesi durumunda, bunun baskı sonucu eski dine dönüş olarak lanse edilmemesi için kamuoyunu hazırlamaya çalışıyorlar. Bu amaçla kadının Hıristiyanlıktan çıkmadığını, kendisiyle görüştüklerinde hâlâ Hıristiyan inancında olduğunu söylediğini iddia ettiler. Oysa bu konuda kıyameti koparanlar, kadının kendilerine teslim edilmesi için sokakları savaş meydanına çevirenler onlardı.

Kanaatimizce Kıpti kilisesinin bu hadisenin üzerinde böylesine ısrarla durması ileride daha başka mensuplarının da İslâm'a geçeceği endişesinden kaynaklanıyor olabilir.