Ahmed Keftaru

3 Eylül 2004 Cuma, Vakit gazetesi

89 yaşındaki Suriye genel müftüsü Ahmed Keftaru 1 Eylül'de kalp krizinden ani bir şekilde vefat etti.

Arap dünyasında epey tanınan Keftaru, Türkiye'de pek tanınmadığından vefatından da söz edilmedi. Biz bugünkü yazımızda ondan söz ederek sağlığında tanıtamadığımız Keftaru'yu vefatı münasebetiyle biraz tanıtmak istiyoruz.

Çağımızda devlete bağlı dini kurumların başında bulunanlar genellikle devlet ve halk nezdinde dini temsil etmek yerine din nezdinde devleti ve hâkim sistemi temsil ediyorlar. Dolayısıyla mesailerini genellikle sistemin uygulamalarına dinden bir dayanak bulmak için harcadıklarından dine uymayan kaymaları, bozulmaları düzeltmek için çaba harcamaya vakit bulamıyorlar. Laik sistemlerde devletin uygulamalarının dine uygun olmasına dikkat edilmezken ve hatta siyasetçilerin bunun için uğraşmaları laikliğe aykırı bulunurken ne hikmetse İslâm âlemindeki laik devletlere bağlı dini kurumların önde gelenleri, sistemin uygulamalarını din nezdinde tezkiye ve dine uygunluğunu ispat amacıyla yoğun çaba harcarlar. Hatta bu amaçla dini metinler üzerinde hatalı te'viller ve yorumlar yapmaktan yahut bazı metinleri dikkatlerden uzak tutmaktan çekinmezler.

Ahmed Keftaru bu konuda biraz farklıydı diyebiliriz. Sistemle karşı karşıya gelmemeye dikkat etmekle birlikte dini ilimlerde gelişmeyi sağlayacak hizmetlere ve sosyal faaliyetlere biraz daha fazla vakit ayırıyordu. Bu yüzden Suriye içinde 16 dini enstitünün, fakültenin ve cemiyetin kurulmasına öncülük etmişti. Bu enstitüler Suriye dışından gelen gençlere de hizmet vermektedir ki Suriye son zamanlarda, dini eğitim almak isteyenler nazarında en çok bu yarı müstakil enstitüleriyle tanınmıştır. Bilindiği üzere Türkiye'den giden öğrencilerin buralarda eğitim görmeleri bazı çevreleri rahatsız etmiş ve bir dönem gerek bu enstitülerin, gerekse oralarda okuyan öğrencilerin karalanması için yoğun kampanyalar yürütülmüş, buralarda okuyan öğrenciler hiç ilgilerinin olmadığı olaylardan dolayı sorgulanmışlardı.

Ahmed Keftaru, 1915'te doğdu. Babası Suriye'nin tanınmış âlimlerinden ve hatiplerinden Muhammed Emin Keftaru'ydu. Babasının 1938'de vefatından sonra onun yerine Ebu'n-Nur Camisi'nde vaiz olarak göreve başladı.

Ahmed Keftaru, Filistin direnişini hararetle destekliyor, vaazlarında bu direnişe destek verilmesini istiyordu. İşgale karşı gerçekleştirilen şehadet eylemlerinde ölenlerin şehadetin en yüksek derecesine ulaştıklarını söylerdi. ABD'nin Irak'ı işgalinden sonra da Müslümanları işgalcileri çıkarmak için şehadet eylemleri gerçekleştirmeye çağırmıştı.

Keftaru, Hıristiyanlarla diyaloga önem veriyordu ve bu konuda birçok çalışmaya katılmıştır. Kanaatimizce bu alandaki faaliyetleri olması gerekenin ötesine geçiyordu. İslâm'ın gerçek Hıristiyanlığa karşı olmadığını söylerken, diyalog çalışmalarında bugünkü Hıristiyanlığın Hz. İsa (a.s.)'ya vahyedilen ve onun insanlara tebliğ ettiği ilâhi dinden uzaklaştığını dikkatten kaçırıyordu.

1951'de Şam müftüsü, 1966'da da Suriye genel müftüsü oldu.

Dini ilimlerde biri Endonezya Cakarta Şerif Hidayetullah Üniversitesi'nden, biri Pakistan Faruk Üniversitesi'nden, biri de Sudan Omdurman Üniversitesi'nden olmak üzere üç ayrı doktora çalışması yapmıştı.

Yüce Allah'tan kendisine rahmet diliyor, hatalarının bağışlanmasını temenni ediyoruz.

Keftaru'nun vefatından sonra Suriye genel müftülüğüne Türkiye'de de tanınan Muhammed Said Ramazan el-Buti'nin tayin edildiği açıklandı.