Değişimin Mısır Boyutu

12 Ağustos 2004 Perşembe, Vakit gazetesi

Mısır, demokrasinin tamamen şeklen uygulandığı bir ülkedir. Dolayısıyla bu ülkedeki muhalefet partileri sadece sahnede figüran görevi gören argümanlardır. Bu ülkede gerek seçim sistemi gerekse parlamentonun şekillendirilmesi tarzı cumhurbaşkanının razı olmadığı bir partinin parlamentoda çoğunluğu elde etmesine ve iktidara gelmesine fırsat vermez. Bu yüzden yıllardan beridir Mısır'da iktidar partisi değişmemektedir. Hatta iktidar partisi ülkedeki baskıcı, totaliter sistemi temsil etmesine dolayısıyla halk tarafından istenmediğinin çok açık olmasına rağmen her zaman parlamentoda ezici çoğunluğa sahiptir.

Son dönemdeki reform çağrıları Mısır'daki muhalefet partilerini ümitlendirdi. Muhalefet partileri siyasi reform için bir ulusal ittifak oluşturma faaliyeti başlattılar. Bu amaçla ülkenin üç önemli muhalefet partisi Vefd, Tecemmu ve nasırcı Arap Demokratik Partisi bir cephe oluşturdu. Bu partiler aynı zamanda ortak bir "reform beyannamesi" hazırlamaya çalışıyorlar.

İttifaka ülkenin en geniş tabanlı kitlesel hareketi olduğu tahmin edilen Müslüman Kardeşler'in de dâhil edilmesi isteniyor.

Arap Demokratik Partisi'nin lideri Ziyauddin Davud Müslüman Kardeşler'in ulusal ittifaka alınmasında kendi açılarından bir engel olmadığını, hatta böyle bir ittifakın başarılı olabilmesi için Müslüman Kardeşler'in girmesinin zorunlu olduğunu söyledi. Davud, sistemin siyasi oluşumları "yasal - yasal olmayan" şeklinde ayırmasına da karşı çıkarak, Müslüman Kardeşler'in "yasaklı" ilan edilmesine tepki gösterdi ve bütün kitlesel hareketler arasında diyalog oluşturulmasının şart olduğunu ifade etti.

Benzer şeyleri Vefd Partisi'nin genel sekreteri el-Bedevi de dile getirerek bir kitlesel hareketin görmezden gelinemeyeceğine dikkat çekerek: "Mısır'daki muhalefet partilerinin, Müslüman Kardeşler gibi bir cemaati, oluşturdukları siyasi denklemden uzak tutmaları ve görmezden gelmeleri mantıklı olamaz" dedi.

Girişime Müslüman Kardeşler de olumlu yaklaşıyor. Cemaatin genel mürşidi Muhammed Mehdi Akif, ülkedeki siyasal oluşumları bir araya getirecek organizasyonun ülkenin yararına olacağını söyledi.

Görüldüğü üzere bu çalışma muhalefetteki siyasi oluşumların kendi aralarında yürüttükleri bir çaba. Anlaşıldığı kadarıyla reform hadisesinin dışında kalmak istemiyor ve bu konuda ağırlıklarını ortaya koyabilmek için güç birliği oluşturmaya çalışıyorlar. Ancak iktidarın tavrı henüz belli değil.

Biz, bundan önceki yazımızda Suudi Arabistan için söylediklerimizin Mısır için de geçerli olduğunu düşünüyoruz. ABD güdümlü reformun düşünce özgürlüğünün önünü açacağı kanaatinde değiliz. Üstelik ABD emperyalizminin, tamamen mevcut sistemlerin sağladığı imkânlarla ve hilelerle iktidarlarını sürdüren mevcut kukla yönetimleri, kendi geleceklerini riske atacak köklü reformlara zorlaması da mümkün değildir. Yapılması gereken bu yönetimleri halk iradesinin gücünü kullanarak değişime ve reforma zorlamaktır. Bakalım Mısır'da kurulacak muhalefet ittifakı bunu başarabilecek mi?