ABD Modeli Müslümanlık

29 Şubat 2004 Pazar, Vakit gazetesi

Bundan önceki yazımızda Kenyalı Müslümanların, ülkelerindeki İslami okullara ABD'nin yardım teklifini reddetmelerinden söz etmiştik. Bu konu belki İslam dünyasında meydana gelen son gelişmeler arasında çok fazla ayrıntı gibi gelebilir. Ancak ABD'nin son dönemde İslam alemine yönelik atakları açısından dikkate almamız gereken önemli bir ayrıntıdır.

Malum, ABD son zamanlarda bir "Büyük Ortadoğu Planı" üzerinde durmaya başladı. Aslında biz bu planın abartıldığı kadar "büyük" bir plan olduğunu düşünmüyoruz. Ayrıca orijinal bir şey de değildir. Arap dünyasının tecrübeli diplomatlarından Dr. Abdullah el-Eş'al bu konuyla ilgili tahlil yazısına "Yeni Tabak İçinde Eski Yemek" başlığını koyarak isabetli bir tespitte bulunmuştu. Biz Allah izin verirse bu konuyu ayrıca ele alacağız. Fakat ABD'nin bu sıralarda bu konuyla bağlantılı bazı girişimleri var: Müslümanları şekillendirme oyunları.

Basına yansıyan ve yansımayan bilgilerden öğrendiğimize göre Amerikan emperyalizmini temsil eden kişiler ve kuruluşlar bu amaçla birtakım bağlantılar kurmaya, görüşmeler yapmaya çalışıyorlar. Bazılarını doğrudan Amerika'ya çağırarak orada görüşmeler yaptıkları, bu arada din özgürlüğünden yana görünüyor olmak için terleten sorular sordukları ve ABD ve siyonizmle uzlaşmalı, işgalci siyonist devleti meşru kabul eden yeni bir "Müslümanlık modeli" ortaya çıkarmak için işbirliği yapmaya çalıştıkları biliniyor. Türkiye'den bu amaçla çağrılanların özellikle "Musevi örgütleri" olarak lanse edilen lobilere davet edilmeleri düşündürücüdür. Biz öncelikle bu "Musevi" isimlendirmesini isabetli bulmadığımızı, söz konusu örgütlerin de belli bir dinî cemaati temsil amacıyla değil siyonist ideolojinin siyasi çıkarlarının gözetilmesi amacıyla kurulduğunu dolayısıyla cemaat dernekleri olmaktan ziyade ideolojik lobi kuruluşları olduğunu hatırlatalım.

Bu yöndeki girişimlerin bir de basına yansımayan ciheti var. ABD kendi hesaplarına uygun Müslümanlık modeli geliştirmede yardımlaşabileceği kişilerin hepsini ülkesine çağırmıyor. Bazılarının da ayağına adam gönderiyor ve yakın irtibatlar kuruyor. Tabii dünyaya şekil verme gücüne sahip ABD'nin ayaklarına adam göndermesi beri taraftakilerin göğüslerini kabartıyor olmalı ki onların görüş ve tekliflerini ciddiye alıyor, kendileriyle sıcak görüşmeler yapıyorlar.

Kenya'daki Müslümanlar, ABD yardımının eğitim programlarına müdahaleyi de beraberinde getireceğini hesaba katarak aslında ciddi ihtiyaç içinde olan İslami okullarına yardım teklifini kabul etmiyorlar. ABD'nin ülkelerindeki en üst düzey temsilcisi olan büyükelçinin görüşme teklifine bile olumlu cevap vermiyorlar. Ama beri tarafta bazıları bizzat ABD yetkililerinin ayağına giderek, bazıları da onların kendi ayaklarına gönderdikleri temsilcilerle bir araya gelerek yeni bir Müslümanlık modeli geliştirmeye çalışıyorlar.

Peki neymiş bu yeni model: Ilımlı İslam. Bununla kastedilen nedir? Ilımlı İslam -Radikal İslam ayrıştırmasının amacı nedir? Bunu da inşallah müteakip yazımızda ele alacağız.