Avrupa'dan Bakış

23 Kasım 2003 Pazar, Vakit gazetesi

Türkiye'deki şiddet eylemlerinin gündemi epey bir süre meşgul edeceği anlaşılıyor. Biz de şimdiye kadar bu hadiselerle ilgili yorum ve tespitlerimizi ortaya koymaya çalıştık. Bugün de hadiselere Avrupa'dan, Avrupa ortamından bakış üzerinde durmak istiyoruz.

Türkiye'deki gibi Avrupa'daki medya organları da İstanbul'da meydana gelen olaylara çok yakın ilgi gösteriyor. Bu yüzden olayların sıcaklığında televizyonlarda hemen her haber bülteninin ilk haberi olarak geçti. Almanya'da yayınlanan gazetelerin genelinin manşetinde birkaç günden beridir bu konu var. Bazı televizyon kanallarında özel tartışma programlarında bu konu üzerinde duruldu. Ama ne yazık ki çoğu zaman bu yayınlarda İslam'ı ve Müslümanları tümüyle itham eden, zan altına sokan bir tavır öne çıkıyor. Bir önceki yazımızda da ifade ettiğimiz üzere, terörün el-Kaide'yle, el-Kaide'nin de İslam'la ve Müslümanlarla özdeşleştirilmesi için yoğun çaba sarf edildiğini görüyoruz. Dolayısıyla "el-Kaide'nin bizimle ne ilgisi var?" deyip de işin içinden çıkmakla mesele hallolmuyor. Bu olayların arkasında duran kirli eller eğer ki el-Kaide'den yola çıkarak kendi özel hesapları için stratejiler geliştiriyorlarsa -ki durum onu gösteriyor- o zaman işi böyle dar bir çerçevede bırakıp da gerçek uluslararası çerçevesini ortaya çıkarmak için bir çaba ortaya koymadığınız zaman eylemler amacına ulaşmış ve yenilerinin de önü açılmış oluyor.

11 Eylül olayları sonrasında medya organları tarafından yürütülen maksatlı yönlendirmenin Avrupa'daki Müslümanlara büyük zarar verdiği görülüyor. Bu olaylar sebebiyle Avrupa'daki Müslümanların tamamının zan altına sokulması için yoğun bir çaba sarf edilmiş. Şimdi İstanbul'daki şiddet eylemleriyle birlikte aynı havanın oluşturulmasını amaçlayan bir tavır göze çarpıyor. Yönetimle medyanın bu konuda ikili oynadıklarını görüyoruz. Gerçekte İslami kuruluşların önüne büyük engeller çıkarmaya çalışan ve iktidardaki Sosyal Demokrat Parti'nin savunduğu anlayışla uzlaşmayan bir tavır içindeki Almanya İçişleri bakanı Otto Schily İstanbul'daki olaylar münasebetiyle düzenlenen bir televizyon programında Almanya'daki Müslümanların terörle bir ilgilerinin olmadığını söyledi. Gerçekten de öyledir. Ama ne yazık ki ondan önce bir gazete, Müslümanların tümünü birden zan altına sokmaya çalışan bir iddiada bulunmuştu. Bu gazete: "Onlar sizin gibi davranır, sizin gibi oturup kalkarlar. Ama sizin çok yakınınızdaki bir komşunuz da bir terörist olabilir?" şeklinde özetlenebilecek bir iddiada bulunmuştu. Bu iddia Almanları tüm Müslümanlara "terörist" ve "el-Kaide mensubu" şüphesiyle bakmaya itecek tehlikeli bir iddiaydı.

Kısacası İstanbul'da insanlık dışı saldırılarda birinci derecede zarar görenler Müslümanlar olduğu halde ne yazık ki bu olaylardan yola çıkılarak geliştirilen politikalarda, yürütülen anti-propagandalarda da Müslüman kimliğinin hedef alındığını görüyoruz. Bu durumda olaylardan en çok kimin zarar gördüğüne ve kimin istifade ettiğine bakarak teşhisimizi doğru koymamız gerekiyor.

MGK'nın son toplantısında Afganistan, Çeçenistan ve Bosna-Hersek'te cihada katılmış kişilerin listesinin gündeme getirilmesinin, burada "terör"le İslam'ı özdeşleştirmeye çalışan medya organlarının işine yaradığı anlaşılıyor. Çünkü bu konuya mal bulmuş mağribi gibi sarıldılar. Oysa söz konusu bölgelerde bir insanlık dramı yaşanıyordu ve gayri meşru işgale karşı meşru bir savaş veriliyordu. İstanbul'da hiçbir insani değere uydurmanız mümkün olmayan eylemlerle bağlantılı olarak, geçmişte insanlık dramı yaşayanların imdadına koşanların listesinin gündeme gelmesi o insanların tümünün ve onların üzerinden "Müslüman" kimliğinin zan altına sokulması için çalışanlara malzeme sağlanması söz konusu olmuştur.

Konuyla ilgili diğer yazılar:

  • Riyad'dan Sonra İstanbul
  • Terörün Uluslararası Boyutu
  • Eylemler Kime Yaradı?
  • Kolaycılık Çözüm Değildir
  • Tırmanan Şiddet ve Müslüman Kamuoyu
  • "Terör" Tuzağındaki Suudi Arabistan
  • ABD Terörle Ayakta Duruyor
  • Tırmanan Şiddet ve Emperyalist Senaryolar
  • İstanbul'daki Şiddet Eylemleri Emperyalist Vahşetin Eseridir