BM 76. Genel Kurulu

23 Eylül 2021 Perşembe, Yeni Akit

BM 76. Genel Kurulu’nun üst düzey çalışmaları 21 Eylül tarihinde, teşkilatın genel merkezinin bulunduğu ABD’nin New York şehrinde başladı. 100’den fazla ülkenin devlet veya hükümet başkanının katıldığı, 193 ülkenin de temsil edildiği Genel Kurul toplantısında liderlerin ve heyet başkanlarının konuşmalarının 27 Eylül tarihine kadar süreceği, Genel Kurul çalışmalarının da 30 Eylül tarihinde tamamlanacağı bildirildi.

Türkiye'de kısa adıyla BM açık adıyla Birleşmiş Milletler diye bilinen teşkilat dünyanın en geniş çaplı uluslararası kuruluşudur. Aslında ismi ile vasfı birbirine tevafuk etmiyor. Çünkü bu teşkilat milletlerin birleşmesiyle değil önce dünyadaki hakim güçlerin birleşmesiyle ortaya çıkmış ve zaman içinde tüm dünya devletlerinin bu teşkilat içinde yer almasıyla genişlemiştir. Çünkü bir devletin bu teşkilata kabul edilmesi aynı zamanda uluslararası platformda meşru kabul edilmesinin bir temel kuralı sayılmaktadır.

Bu teşkilat eski Milletler Cemiyeti'nin devamıdır. 1945'te İkinci Dünya Savaşı sonrasında, dolayısıyla bu savaştan galip çıkanların meşrulaştırma mekanizması olarak çalışacak yapıda kuruldu. Görünüşte, bu savaş bütün insanlığı ciddi şekilde sarstığından, bir daha insanlığın bu tür sarsıntılar, savaşlar yaşamaması için dünya genelinde adaleti hâkim kılmak, haksızlığa uğrayanların başvurabileceği bir merci oluşturmak, yeni bir Hitler çıkması ihtimaline karşı ileri gitmeye kalkışanların önlerini kesmek amacıyla kurulmuştur. Gerçekte ise savaş galiplerinin dünya üzerindeki hakimiyetlerini "yasal" zemine oturtmak, onlarla uzlaşma içinde hareket etmeyenlerin tepesine sopa indirmek amacıyla kurulmuştur. Bu sebeple kurulmasından bu yana her zaman bir dışa yansıtılan resmi yüzü bir de yansıtılmayan yüzü olmuştur.

BM'nin bir Genel Kurulu bir de Güvenlik Konseyi adı verilen iki üst kurulu bulunmaktadır.

Genel Kurul tüm üye ülkelerin resmen temsil edildiği bir meclis sayılır. Bu mecliste üye ülkeleri temsilen sürekli toplantılara katılan daimi temsilciler var. Bunlar büyükelçi statüsündedir. Ancak kararları tavsiye niteliğindedir, bağlayıcı değildir.

5 daimi 10 değişen, 15 üyeli Güvenlik Konseyi'nin kararları ise bağlayıcıdır. Daimi üyeler ABD, Rusya, Çin, Fransa ve İngiltere'dir. Daimi üyelerin kararları veto etme hakkı var ve veto edilen kararların tekrar görüşülüp çoğunluk tarafından onaylandığı gerekçesine binaen kabul ettirilmesi söz konusu değildir. Geçici üyeler sadece iki yıl üyeliklerini sürdürebilirler. Geçici üyelerden her yıl beşi değiştirilerek bu iki yıllık döngü sağlanmaktadır.

BM Genel Kurulu kararlarının tavsiye niteliğinde olmasına, Güvenlik Konseyi kararlarının ise bağlayıcı olmasına rağmen siyonist işgal rejimi lehine olan Genel Kurul kararlarının takibi yapılırken bu rejimin aleyhine olan Güvenlik Konseyi kararlarının takibinin yapılmaması bu teşkilatın bir dışa yansıtılan resmi yüzü bir de yansıtılmayan yüzü olduğu hakkında fikir vermesi açısından düşündürücüdür.

Yılda bir kere devlet yöneticilerinin katıldığı Genel Kurul toplantısı düzenleniyor. Bu toplantı genellikle Eylül ayının 20'sinden sonraki günlerde gerçekleştiriliyor.

Bundan önceki dönemde yani 75. Genel Kurul'da başkanlığa Türkiye temsilcisi Volkan Bozkır seçilmişti. Bu, BM tarihinde ilk kez bir TC temsilcisinin Genel Kurul Başkanı seçilmesiydi. 76. Genel Kurul Başkanlığı'na ise Maldivler Dış İşleri Bakanı Abdullah Şahid seçildi.

Genel Kurul’da muhtelif ülkelerin liderleri yaptıkları konuşmalarda genelde tüm dünya kamuoyunu ve özel anlamda da kendilerini ilgilendiren muhtelif sorunlarla ilgili görüşlerini dile getirerek tavırlarını ortaya koymaya çalışıyorlar. Ama bunlar pratiğe dönük projeler sunma anlamına gelmediği için sadece mesaj verme ve aynı zamanda gündeme getirilen konularla ilgili olarak kendi ülkesinin tercihini duyurmanın ötesine geçmiyor.

Bu yıl da gündemde çok farklı sorunlar ve konular var. Ancak başta gelenler tabii ki salgın, iklim değişikliğiyle ilgili endişeler ve ekonomik kriz.