Cezayir’de seçimler

12 Haziran 2021 Cumartesi, Yeni Akit

Cezayir iki seneden fazla süredir önemli bir değişim süreci yaşıyor. Ancak bu ülkede her ne kadar halk ayaklanmaları olduysa da kitlesel halk devrimi şeklinde köklü bir değişim gerçekleşmedi. Bunun yerine ülkede siyasi ve askeri mekanizmayı ellerinde bulunduranlar vidaları gevşetme politikası izleyerek başkaldıranlarla uzlaşmanın yollarını aramaya ve birtakım aşamalı değişikliklerle onları ikna etmeye çalıştılar. Ama yine de ülkenin çehresini az çok değiştirecek bir farklılık oluştuğu söylenebilir.

Son dönemdeki olayların patlak vermesine, şaibeli seçimlerle dört dönem üst üste cumhurbaşkanı seçilen ve artık tekerlekli sandalyeye mahkum durumda olan Abdülaziz Buteflika’nın, 18 Nisan 2019’da yapılacak seçimlere, 77 yaşında yeniden aday olması neden oldu. Çünkü onun aday olması, sonucu baştan belirlenmiş ve halkın iradesini yansıtmayacak seçimler yapılacağının çok açık göstergesiydi.

O zaman cuntanın siyasi iradeyi elinde tutmaya devam etmesine tepki gösteren kitlesel gösterileri ve eylemleri yönlendiren organizasyona da El-Hiraku’ş-Şa’bi yani Halk Hareketi adı verildi. Cunta, gösterilerin yayılmasının ve tüm ülkeyi sarmasının tehlikeli sonuçlara sebep olacağını gördüğü için onun yönlendirdiği Buteflika adaylıktan çekildiğini ancak seçimlerin de belirsiz bir tarihe ertelendiğini açıkladı.

Buteflika’nın adaylıktan çekilmek zorunda kalması gerçekte cuntanın Halk Hareketi karşısında taviz vermek zorunda kalmasından kaynaklanıyordu. Ama seçimin belirsiz bir tarihe ertelenmesi de onun görev süresinin uzatılması anlamına geliyordu. O yüzden Halk Hareketi; "Biz Buteflika'sız bir seçim istiyorduk; seçimsiz bir Buteflika ile karşı karşıya kaldık" diyerek cuntanın bu numarasını kabul etmediğini ortaya koydu.

Bu dönemde ülkedeki siyasi dengelerin oluşturulmasında o zamanki Genelkurmay Başkanı ve Savunma Bakanı Ahmed Kayid Salih önemli rol oynadı. O, halktan gelen tepkiler karşısında Buteflika’nın artık görevini yürütmekten aciz olduğunu belirterek istifa etmesi gerektiğini söyledi. O da istifa etmek zorunda kaldı ve anayasanın 102. maddesi gereği Meclis Başkanı Abdülkadir bin Salih geçici cumhurbaşkanı oldu.

Yönetim halktan gelen tepkilere karşılık vermek zorunda kaldı ve sonuçta 12 Aralık 2019 tarihinde cumhurbaşkanlığı seçimleri yapıldı ve katılım oranının %41’de kaldığı seçimlerde eski başbakanlardan Abdülmecid Tebbun oyların %58’ini alarak cumhurbaşkanı seçildi. Bu kişi cunta tarafından da desteklenen biriydi.

Tebbun'un birinci turda ve önemli bir farkla seçimleri kazanması aslında seçimlerin şeffaf ve dürüst olacağı iddialarına gölge düşürdü. Ortaya çıkan manzara cuntanın gene istediği adamı seçtirmek için bazı oyunlar oynamış olabileceği şüpheleri uyandırdı. Tebbun'un sandıkların açılmasından hemen sonra zaferini ilan etmesi de bu konudaki şüpheleri güçlendiriyordu.

Bununla birlikte Tebbun, siyasi dengeleri ve halkın önceliklerini gözardı etmemek gerektiğinin de farkındaydı. O yüzden öncekilere nispetle biraz daha şeffaf bir politika izlemeye ve her ne kadar tatmin edici düzeyde olmasa da halkı memnun etmeye yönelik adımlar atmaya çalıştı.

Çalkantılar döneminde önemli rol oynayan Ahmed Kayid Salih 23 Aralık 2019’da ani bir kalp kriziyle öldü. 25 Aralık 2019’da düzenlenen cenaze törenine halktan da büyük bir kalabalığın katılması onun dengeleri koruma ve kriz yönetme politikasının halkta da karşılık bulduğunu gösteriyordu.

Halk Hareketi’nin meydanlara taşmasının ikinci yıl dönümüne tekabül eden 21 Şubat 2021’de yolsuzlukla mücadele, gelirlerin adil paylaşımı ve ordunun siyasete müdahale etmemesi talebiyle insanların yeniden gösteriler düzenlemesi üzerine Tebbun parlamentoyu feshederek erken seçime gitme kararı aldı.

Bugün (12 Haziran) de Cezayir’de iki meclisli yasama organının alt meclisini oluşturan Ulusal Halk Meclisi’nin üyelerinin belirlenmesi için seçim yapılıyor. Seçimlerle ilgili değerlendirmemizi de inşallah sonuçlar ortaya çıktıktan sonra yapmaya çalışacağız.