İran'a özenen Irak hükümeti

30 Kasım 2019 Cumartesi, Yeni Akit

İran'da devletin üst kademesindeki yetkililerin açıklamalarına göre benzin zammı üzerine başlayan isyan ve olaylar büyük ölçüde bastırıldı. Bunda devletin isyancılara karşı şiddeti sınırsız ve orantısız bir şekilde kullanmasının önemli rolü olduğu tahmin ediliyor. Tabii yönetimin olayların dış güçler tarafından yönlendirildiği teorilerine ABD'nin de açıklamalarıyla destek vermesi, bir bakıma İran yönetiminin bu konudaki iddialarını onaylayan bir tavır sergilemesi Tahran'ın işini kolaylaştırdı.

İran'da resmi şiddetin sonuç verdiğini ve olayların bastırıldığını gören Irak hükümeti de Tahran'a özenerek şiddetin dozunu artıracağı mesajları verdi. Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi birkaç gün önce yaptığı açıklamada çıkarılan olayların fitne olduğunu, barışçıl bir tepkinin sergilenmediğini dile getirerek bu olaylara karşı daha katı davranacakları yönünde işaretler verdi. Bizim tahminimize göre onun böyle bir tavır sergilemesinde İran'daki resmi şiddetten sonuç alınmasının önemli etkisi vardı. Ama Irak Başbakanının gözden kaçırdığı bazı şeyler vardı.

Birinci olarak İran internet kullanımını tamamen engelledi. Ulusal medya organlarının olan bitenleri sadece resmi politikanın penceresinden yansıtmalarını istedi. Küresel medyanın da olayları yakından izlemesini engelledi. Yani bir bakıma perdeleri indirdi ve perdenin arkasında istediğini yaptı. Kimsenin olan bitenden doğru düzgün haberi bile olmadı.

İkinci olarak İran daha önceki karışıklıklarda olduğu gibi bu olaylarda da komplo teorilerini yine devreye soktu. Olayları uluslararası güçlerin ve bazı bölge ülkelerinin yönlendirdiğini ileri sürdü. ABD ve İsrail'e ek olarak, son zamanlarda bir yakınlaşma içine girdiği Suudi Arabistan'ı da olayları yönlendirmekle suçladı. Elindeki medya organları vasıtasıyla da yoğun propaganda faaliyetleri yürüttü.

Irak'taki şartlar ise aynı politikaları uygulamaya elverişli değildir. Irak ortamı aynen İran'daki gibi perdelerin indirilmesine ve perdenin arkasında şiddetin ölçüsüz bir şekilde kullanılmasına imkân vermez. Yapılanlar mutlaka kamuoyuna yansıyacaktır.

Her ne kadar Irak'taki olayların arkasında da birtakım dış güçlerin parmağının olduğu iddia edilse de olayların içine ülke içindeki değişik siyasi akımların girmiş olması ve hükümete karşı tavırlar sergilemeleri bu konudaki iddiaların etkisini zayıflatmaktadır. Dolayısıyla Irak'taki olaylarda içerdeki yanlış politikaların ve ortaya çıkan sosyopolitik şartların dış güçlerin yönlendirmesinden daha etkili olduğu görülüyor. Muhalif siyasi gruplar da hükümetin yanlışlarına dikkat çekerek onu istifaya çağırıyorlar.

Dolayısıyla Irak'ın şiddetin dozunu artırması ters tepkiye neden olabilir ve hükümet bu ters tepki karşısında gücünün daha da zayıflaması durumuyla karşı karşıya kalabilir.

Her şeye rağmen hükümet, son günlerde şiddetin dozunu artırmasının sonuçlarını görmek için birçok yerde göstericilere karşı çok sert tavırlar sergiledi ve saldırılardan dolayı birçok kişi hayatını kaybetti. Ama gelişmeler olayların durulmadığını, gittikçe daha geniş bir alana yayıldığını gösteriyor.

Olaylar karşısında Şii cemaatin liderleri bile sert tepki göstererek hükümetin tutumunu kınadılar. Irak'taki Şii cemaatin manevi lideri Ali Sistani göstericilerin öldürülmesini kınadığını açıkladı. Mukteda Es-Sadr liderliğindeki hareket de hükümeti derhal istifaya çağırdı.

Gelişmeler hükümetin, şiddetin dozu artırarak olayları kısa sürede kontrol altına almasının çok kolay olmayacağını, meydanlara dökülen kalabalıkların taleplerini nazarı dikkate almak ve bu kalabalıkları muhatap almak, onların taleplerini dinlemek zorunda olduğunu gösteriyor.