Sahibinin Sesi Arap Birliği

17 Ekim 2019 Perşembe, Yeni Akit

Bugün ortada Arap Birliği teşkilatı bulunmakla birlikte gerçekte bir Arap Birliği mevcut değildir. Ancak yine de adı geçen teşkilata üye ülkeler bazı durumlarda çeşitli düzeylerde toplantılar düzenleyerek bağlayıcı olmayan birtakım kararlar almaktadırlar.

Arap Birliği teşkilatının Türkiye karşıtı tutumu Türkiye'nin Barış Pınarı Hareketi ile ortaya çıkmış bir tutum değildir. Bu teşkilat daha önce de Türkiye karşıtı bir tavır sergilemiş ve Türkiye'nin bazı girişimlerinin aleyhine açıklamalar yapmıştır. Çünkü bu teşkilat, küresel emperyalizmin Müslüman toplumları parçalamak amacıyla enjekte ettiği ayrımcı politikaların Arapçı anlayışını temel alarak kurdurulduğu ve bu anlayış da Osmanlı hakimiyetini bir tür işgal olarak tanımladığı için angaje olduğu kini, düşmanca tutumu bir resmi siyaset haline getirmiştir. Fakat bu siyaset Arap dünyasındaki baskıcı totaliter dikta rejimlerini, cunta yönetimlerini ve halklarından tamamen uzak saltanatları temsil eder. Kesinlikle İslam coğrafyasının güç birliğinin hasreti içindeki halkları temsil etmez.

Türkiye, 2015'te PKK'nın Kuzey Irak'taki yapılanmasına karşı operasyon düzenlediği zaman da Arap Birliği teşkilatı Türkiye'yi kınayan açıklama yapmıştı. PKK'nın Türkiye'yi hedef alan terör faaliyetleri için Irak topraklarını kendine üs edinmesinden dolayı herhangi bir açıklama yapma ve bundan dolayı PKK'ya karşı durma ihtiyacı duymayan Arap Birliği o zaman da Türkiye'nin PKK hedeflerine yönelik operasyonlarını bir Arap ülkesinin topraklarına saldırı olarak nitelemişti.

Suriye'nin sekiz yıldan beri İran ve Rusya tarafından işgal edilmesi karşısında fiili olarak herhangi bir varlık gösteremeyen, Suriye topraklarının bir bölümünün PKK'ya ait bir yapılanma tarafından kontrol altına alınmasını ve bu bölgedeki ahalinin önemli bir kısmının tehcir edilmesini, PKK'nın bu bölgede uyguladığı etnik tasfiye politikasını görmezden gelen Arap Birliği'nin Türkiye'nin Suriye topraklarının bir bölümünün terör üssü haline getirilmesine son vermek amacıyla başlattığı harekata karşı çıkması sadece sahibinin sesi olması sebebiyledir.

Arap Birliği'nin Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'na karşı gerçekleştirdiği olağanüstü toplantıda sergilediği tavır hakkında Libya yönetiminin yaptığı tespit isabetli bir tespittir. Libya hükümeti bu tavrın aslında Mısır ve BAE'nin dikte ettiği bir tavır olduğunu ifade etti.

Aslında resmi adı "Arap Birliği" olsa da bölgesel ittifak kuruluşu niteliğindeki bu teşkilat sadece merkezi Kahire'de olduğu için değil tamamen Mısır'daki zulüm rejiminin kumanda ettiği bir kuruluş olduğu için cuntanın bir yan kuruluşu sayılır. Camp David Anlaşması'ndan dolayı Arap ülkelerinin Mısır'ı boykot ettikleri geçici dönemi saymazsak, bu teşkilat kuruluşundan bugüne sürekli Kahire'deki zulüm rejiminin tahakkümü altında olmuştur. O yüzden genel sekreterleri de büyük çoğunlukla buradaki dikta rejimi tarafından tayin edilmiştir. Mısır'daki cunta ise küresel emperyalizmin ve onun Arap dünyasındaki işbirlikçilerinin İslâmî mücaedelenin önünü kesmek amacıyla istihdam ettikleri bir yönetimdir.

Fakat Arap Birliği teşkilatının tutumunu Arap dünyasının tutumu olarak lanse etmek de büyük haksızlıktır. Arap Birliği, Arap dünyası olmadığı gibi Arap dünyasındaki halkları da kesinlikle temsil etmez. Halkların tavırları bu teşkilatın ve onu yönlendiren dikta rejimlerinin tavırlarıyla örtüşmez. Filistin'deki İslâmî direnişin Barış Pınarı Harekatı'nda Türkiye'ye açık destek verdiği bilinmektedir. Bu konunun ayrıntısı hakkında inşallah müteakip yazımızda bilgi vermeye çalışacağız.