Dava önderi Seyyid Kutub

1 Eylül 2018 Cumartesi, Yeni Akit

29 Ağustos, İslâm âleminin değerli ilim adamlarından ve fikir önderlerinden Seyyid Kutub’un idam edilmesinin yıldönümüydü. Onu bu vesileyle bir kez daha anmak ve kendisinden kısaca söz etmek istiyorum.

Seyyid Kutub, 20. yüzyılın en büyük ve önemli düşünürlerinden biridir. O inancı uğruna tüm sıkıntı ve güçlüklere göğüs geren, hatta bu yolda canını vermekten dahi çekinmeyen, düşünceleriyle, yaşantısıyla çevresine ışık saçan önder bir şahsiyettir.

Seyyid Kutub’un fikirleri İslâm dünyasının her tarafında yetişen nesil üzerinde ciddi şekilde etkili olmuştur. O şehadetiyle aynı zamanda ümmetin genç neslinin dirilişine, kendine gelmesine ve tevhid anlayışını hayatına yansıtmasına vesile olmuştur.

Yüce Allah’tan ona rahmet ve mağfiret diliyor, şehadetini en güzel kabulle kabul etmesini temenni ediyoruz.

İğrenç karikatür yarışmasının iptali

Dünkü yazımızda sözünü ettiğimiz ve İslâm peygamberi Hz. Muhammed (s.a.s.)’i hedef alan iğrenç karikatür yarışması iptal edildi. Bu iğrenç yarışmanın iptal edilmesinde tabii Müslümanların tepkilerinin önemli rolü oldu. Müslümanların kutsallarına ve değerlerine sahip çıkma konusunda çok daha etkin olmaları ve İslâm düşmanlarının bunları aşağılama gibi bir terbiyesizliğe kalkışmalarına hiç fırsat vermemeleri gerekir.

Karikatür yarışmasını organize eden ırkçı siyasi lider Wilders, güvenlik gerekçesiyle yarışmayı iptal ettiklerini ifade ederek kendince Müslümanları suçlu çıkarmaya çalıştı. Müslümanların kutsallarına ve değerlerine sahip çıkma ve bunları hedef alan aşırılıklara tepki gösterme hakları vardır. Asıl suçlu olan ise bu tür provokatif faaliyetleri organize edenlerdir. Müslümanların bu tür provokasyonlar karşısında tepkilerini ortaya koymalarında ise yadırganacak hiçbir şey yoktur.

Myanmar ile İsrail arasında askeri işbirliği

Siyonistlere ait Haaretz gazetesi Arakan’da Müslümanlara karşı soykırım zulmü uygulayan ve yüzbinlerce Müslümanı kendi öz yurdunu terk etmeye zorlayan Myanmar ile siyonist işgal rejimi arasında özellikle askerî alanda önemli işbirliği olduğunu ve İsrail’in bazı kirli silahlarının Myanmar’a satıldığını dile getirdi. Gazetede yayınlanan bir yorum yazısına göre İsrail’in Myanmar’a sattığı bu kirli silahlar Arakan’daki Müslümanların tasfiyesinde de kullanıldı. Yorumda Myanmar’ın bu bölgede yaptığı soykırım ve etnik tasfiye konusunda BM tarafından hazırlanan raporların siyonist işgal devletinin Myanmar’la askerî işbirliğini geliştirmesine ve bu ülkeye silah satmasına engel olmadığına dikkat çekildi. Yazıda siyonist işgal devleti ile Myanmar arasındaki ziyaretler, görüşmeler ve silah satışı hakkında ayrıntılara da yer verildi.

İşbirlikçi Arap yönetimlerinin işgal rejimiyle ilişkileri geliştirme çabaları

Siyonist işgal yönetiminin başbakanı Netanyahu, Dimona nükleer tesislerine işgal devletinin eski cumhurbaşkanı Şimon Perez’in adının verilmesi münasebetiyle düzenlenen törende yaptığı konuşmada isim vermeden bazı merkezi Ortadoğu ülkelerinin kendileriyle ilişkileri normalleştirmek için beklemedikleri bir şekilde hızlı hareket ettiklerini söyledi. Netanyahu söz konusu ülkelerin bugün normalleştirme amacıyla attıkları adımları birkaç yıl önce kendilerinin hayal bile etmelerinin mümkün olmadığını dile getirdi. Netanyahu bölgede zayıflara artık yer kalmadığını onların katliamlara, yıkımlara maruz kaldıklarını ve tarihten silindiklerini, kendileriyle ittifak içine girecek ve barış gerçekleştirecek güçlülerin sahnede kalabileceğini iddia etti.